Methods of measurement of the protein glycation products formed in human organism


Magdalena  Staniszewska
Postepy Hig Med Dosw
2003; 57(4):359-368
ICID: 10868Wszystkich wyświetleń streszczenia: 357
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 0
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 0