Lipoprotein (a) – structure, features, physiological and pathological significance

Eugenia  Murawska-Ciałowicz, Adrianna  Popławska
Postepy Hig Med Dosw
2003; 57(3):323-333
ICID: 10866Wszystkich wyświetleń streszczenia: 394
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 0
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 0