γ–Liaza cystationinowa
Halina   Jurkowska, Marta   Kaczor-Kamińska, Patrycja   Bronowicka-Adamska, Maria   Wróbel
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1-9
ICID: 1085372Wszystkich wyświetleń streszczenia: 453
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 3015
Największa liczba ściągnięć: 124 2017.03
Najmniejsza liczba ściągnięć: 25 2016.12
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 71.79

Pobrania według krajów:
 : 342
 Australia: 6
 Belgium: 5
 Belarus: 2
 Canada: 19
 Switzerland: 10
 China: 171
 Colombia: 2
 Czech Republic: 12
 Germany: 200
 Spain: 3
 Europe: 57
 France: 30
 United Kingdom: 46
 Greece: 9
 Hong Kong: 2
 Israel: 1
 India: 75
 Iraq: 8
 Iran, Islamic Republic of: 2
 Iceland: 2
 Italy: 28
 Japan: 22
 Korea, Republic of: 11
 Luxembourg: 16
 Malaysia: 2
 Nigeria: 8
 Netherlands: 4
 Norway: 6
 Poland: 1316
 Puerto Rico: 4
 Portugal: 2
 Paraguay: 2
 Romania: 8
 Serbia: 26
 Russian Federation: 137
 Slovakia: 4
 Turkey: 8
 Taiwan: 2
 Ukraine: 19
 United States: 386