Diagnostic and therapeutical problems in SARA – sexually acquired reactive arthritis especially with the role of Chlamydia trachomatis

Jerzy  Świerkot, Katarzyna  Marczyńska-Gruszecka, Jacek  Szechiński
Postepy Hig Med Dosw
2003; 57(2):171-184
ICID: 10851Wszystkich wyświetleń streszczenia: 360
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 0
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 0