Biochemical properties and clinical effects of the products formed during the glycation of proteins


Magdalena  Staniszewska, Andrzej  Gamian
Postepy Hig Med Dosw
2003; 57(2):123-147
ICID: 10846Wszystkich wyświetleń streszczenia: 429
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 0
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 0