Hipomelanocytozy dziedziczne: rola genów PAX3, SOX10, MITF, SNAI2, KIT, EDN3 i EDNRB
Michał   Otręba, Maciej   Miliński, Ewa   Buszman, Dorota   Wrześniok, Artur   Beberok
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1109-1118
ICID: 1077722Wszystkich wyświetleń streszczenia: 213
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 4072
Największa liczba ściągnięć: 200 2017.03
Najmniejsza liczba ściągnięć: 30 2013.11
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 96.95

Pobrania według krajów:
 : 384
 Anonymous Proxy: 2
 Albania: 2
 Argentina: 2
 Austria: 4
 Australia: 8
 Belgium: 2
 Brazil: 9
 Canada: 4
 Switzerland: 10
 Chile: 2
 China: 517
 Colombia: 2
 Czech Republic: 2
 Germany: 349
 Egypt: 4
 Spain: 22
 Europe: 76
 France: 79
 United Kingdom: 89
 Hungary: 2
 Ireland: 4
 Israel: 1
 India: 40
 Iran, Islamic Republic of: 4
 Iceland: 8
 Italy: 79
 Japan: 30
 Korea, Republic of: 12
 Luxembourg: 3
 Moldova, Republic of: 2
 Mexico: 4
 Netherlands: 29
 Norway: 2
 Pakistan: 8
 Poland: 1508
 Portugal: 2
 Romania: 4
 Russian Federation: 143
 Sweden: 4
 Thailand: 1
 Tunisia: 4
 Taiwan: 8
 Ukraine: 33
 United States: 568