Aktywność N-acetylo-β-D-heksozoaminidazy w ślinie dzieci z cukrzycą typu 1
Beata   Zalewska-Szajda, Sławomir   Dariusz Szajda, Napoleon   Waszkiewicz, Sylwia   Chojnowska, Elżbieta   Gościk, Urszula   Łebkowska, Alina   Kępka, Artur   Bossowski, Anna   Zalewska, Jacek   Janica, Krzysztof   Zwierz, Jerzy Robert   Ładny, Danuta   Waszkiel
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 996-999
ICID: 1067686Wszystkich wyświetleń streszczenia: 298
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 2958
Największa liczba ściągnięć: 127 2013.10
Najmniejsza liczba ściągnięć: 31 2014.08
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 68.79

Pobrania według krajów:
 : 428
 Argentina: 2
 Austria: 6
 Bosnia and Herzegovina: 2
 Belgium: 4
 Benin: 2
 Brazil: 7
 Belarus: 2
 Canada: 6
 Cote D'Ivoire: 2
 China: 268
 Czech Republic: 2
 Germany: 400
 Denmark: 4
 Egypt: 10
 Spain: 24
 Europe: 89
 Finland: 3
 France: 67
 United Kingdom: 69
 Georgia: 2
 Hungary: 3
 Indonesia: 2
 Ireland: 2
 Israel: 3
 India: 67
 Iran, Islamic Republic of: 8
 Italy: 34
 Japan: 18
 Korea, Republic of: 17
 Kuwait: 2
 Lebanon: 1
 Saint Lucia: 2
 Luxembourg: 10
 Moldova, Republic of: 2
 Mexico: 3
 Malaysia: 6
 Netherlands: 10
 Pakistan: 10
 Poland: 513
 Portugal: 6
 Romania: 6
 Serbia: 2
 Russian Federation: 165
 Saudi Arabia: 4
 Sweden: 4
 Thailand: 10
 Turkey: 38
 Taiwan: 16
 Ukraine: 31
 United States: 564