Redaktor Naczelna:
Irena Frydecka - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
Tel.: +48 71 370 99 46

e-mail: irena.frydecka@umed.wroc.pl

Redaktor zarządzający:
Egbert Piasecki
- Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
Tel.: +48 71 370 99 65

e-mail:
piasecki@iitd.pan.wroc.pl

Sekretarz Redakcji:
Magdalena Pluta
- Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
Tel.: +48 71 370 99 46

e-mail:
pluta@iitd.pan.wroc.pl

Redaktor techniczny:
Agnieszka Wiśniewska - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
Tel.: +48 71 370 99 46

e-mail: drobna.wisniewska@gmail.com

Redaktor statystyczny:
Jarosław Ciekot - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
Tel.: +48 71 370 99 46

e-mail: jaroslaw.ciekot@iitd.pan.wroc.pl

 

Adres Redakcji:

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
ul. R. Weigla 12, 53-114 Wrocław

Tel.: +48 71 370 99 46

e-mail:
phmd@iitd.pan.wroc.pl

 

Wydawca:

Index Copernicus International    
ul. Żurawia 6/12

00-503 Warsaw,

tel/fax: (+48 22) 420 32 73

e-mail:
p.stypulkowski@indexcopernicus.com