Rola profilowania genowego z zastosowaniem macierzy DNA w diagnostyce, określaniu rokowania i odpowiedzi na leczenie w raku jelita grubego

Przemysław Kwiatkowski 1, Piotr Wierzbicki 2, Andrzej Kmieć 3, Janusz Godlewski 4
1 - Katedra Histologii i Embriologii Człowieka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2 - Katedra i Zakład Histologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
3 - Zakład Propedeutyki Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
4 - Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 330-338
ICID: 999919
Article type: Review article
 
 
 Rak jelita grubego to najczęstszy nowotwór przewodu pokarmowego. Nowotwór ten rozpatrywany jest jako biologiczny model kancerogenezy, w którego przemianie od wczesnego do późnego gruczolaka, a następnie do późnego raka towarzyszą wyraźne zmiany genetyczne. Stosowane kliniczne i patologiczne parametry oceny chorych są obecnie niewystarczające do personalizacji sposobu leczenia w dotychczas klasyfikowanych grupach pacjentów, a wiarygodne markery molekularne o dużej wartości prognostycznej nie zostały jak dotąd poznane. Badania molekularne z użyciem techniki mikrosiatek wskazały wiele genów zaangażowanych w proliferację i różnicowanie komórkowe w procesie kancerogenezy. Jednocześnie określanie profilu genowego komórek raka za pomocą techniki mikromacierzy może być użytecznym narzędziem w wyodrębnianiu pacjentów o różnym przebiegu klinicznym, dla których leczenie uzupełniające może być zindywidualizowane.
Ponadto białkowe produkty tych genów mogłyby stanowić cel nowych leków przeciwnowotworowych.
Głównym celem pracy jest przedstawienie obecnego stanu wiedzy na temat praktycznego zastosowania profilowania genowego z użyciem techniki mikromacierzy w diagnostyce, określaniu rokowania i odpowiedzi na leczenie w raku jelita grubego
DOI: 10.5604/17322693.999919
PMID 22706119 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     colorectal cancer [260 powiązanych rekordów]
     DNA microarray [11 powiązanych rekordów]
     gene profiling [0 powiązanych rekordów]
     assessing prognosis [0 powiązanych rekordów]
     predicting response to therapy [0 powiązanych rekordów]
     rak jelita grubego [71 powiązanych rekordów]
     mikromacierze [3 powiązanych rekordów]
     profilowanie genowe [0 powiązanych rekordów]