Renaturacja in vitro białek zakumulowanych w ciałach inkluzyjnych

Dorota Porowińska 1, Ewelina Marszałek 1, Paulina Wardęcka 1, Michał Komoszyński 1
1 - Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 322-329
ICID: 999918
Article type: Review article
 
 
Rekombinowane białka i enzymy dzięki ich heterologicznej ekspresji w prokariotycznych systemach ekspresyjnych są powszechnie wykorzystywane w diagnostyce, medycynie i przemyśle. Wysoki poziom ekspresji obcych białek w komórkach bakteryjnych prowadzi jednak do tworzenia nieaktywnych i nierozpuszczalnych agregatów – ciał inkluzyjnych.
Przywracanie zagregowanym białkom aktywności biologicznej jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym. Każde reaktywowane białko wymaga eksperymentalnego ustalenia optymalnych warunków. Wybór procedury i czas jej trwania zależą od rodzaju rekombinowanego białka, jego właściwości oraz czystości ciał inkluzyjnych.
Do reaktywacji białek zakumulowanym w ciałach inkluzyjnych niezbędne są 4 etapy: 1) izolacja ciał inkluzyjnych, 2) rozpuszczenie agregatów, 3) renaturacja i 4) oczyszczanie aktywnych katalitycznie cząsteczek.
Wydajność procesu renaturacji zależy od wielu czynników: fizycznych, chemicznych i biologicznych. Parametry te determinują szybkość procesu, zapobiegają agregacji, wpływają na rozpuszczalność i ułatwiają fałdowanie łańcuchów peptydowych oraz stabilizację fałdowanych cząsteczek.
Do najpowszechniej stosowanych metod renaturacji białek należą: rozcieńczenie, dializa oraz metody chromatograficzne.
 
DOI: 10.5604/17322693.999918
PMID 22706118 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     inclusion body [2 powiązanych rekordów]
     refolding [2 powiązanych rekordów]
     renaturation [0 powiązanych rekordów]
     chaperones [1 powiązanych rekordów]
     ciała inkluzyjne [0 powiązanych rekordów]
     refałdowanie [0 powiązanych rekordów]
     renaturacja [0 powiązanych rekordów]
     chaperony [0 powiązanych rekordów]