Inhibitory PARP – podstawy teoretyczne i zastosowanie kliniczne

Sylwia Dębska 1, Joanna Kubicka 1, Rafał Czyżykowski 1, Maja Habib 1, Piotr Potemski 1
1 - Klinika Chemioterapii Nowotworów Katedry Onkologii UM w Łodzi, Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 311-321
ICID: 999033
Article type: Review article
 
 
 Polimerazy poli-ADP-rybozy (PARP) to enzymy uczestniczące w podstawowych dla życia komórki procesach. Ich aktywacja w sytuacji uszkodzenia DNA umożliwia poli-ADP-rybozylację odpowiednich białek i wpływa m.in. na systemy naprawcze utrzymujące stabilność genomu oraz regulację transkrypcji, proliferacji czy apoptozy. PARP1, najlepiej poznany z enzymów PARP, odgrywa rolę w procesie naprawy jednoniciowych uszkodzeń DNA. Po zahamowaniu jego aktywności dochodzi do akumulacji zmian o tym charakterze, co z kolei sprzyja powstawaniu dwuniciowych uszkodzeń DNA. Może to prowadzić do śmierci komórek z niedoborem aktywności BRCA1/2 czy innych białek zaangażowanych w naprawę pęknięć obu nici DNA. Jest to przykład zjawiska tzw. sztucznie wywołanej letalności (synthetic lethality), które leży u podstaw badań nad lekami z grupy inhibitorów PARP w nowotworach uwarunkowanych niedoborem aktywności BRCA1/2 (rak piersi, rak jajnika).
Drugi kierunek badań nad inhibitorami PARP wynika z obserwacji dotyczących ich synergistycznego działania z cytostatykami genotoksycznymi oraz radioterapią.
Najlepiej poznane inhibitory PARP – iniparib i olaparib – przeszły badania kliniczne I i II fazy u chorych z tzw. potrójnie ujemnym rakiem piersi czy rakiem jajnika, a obiecujące wyniki stały się podstawą kolejnych faz testów.
W pracy omówiono podstawy teoretyczne działania inhibitorów PARP, a także wyniki najważniejszych badań klinicznych z udziałem leków tej grupy oraz pośrednio porównano ich skuteczność z dotychczas stosowaną standardową terapią.
DOI: 10.5604/17322693.999033
PMID 22706117 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     synthetic lethality [4 powiązanych rekordów]
     poly-ADP-ribose polymerase [0 powiązanych rekordów]
     Base excision repair [6 powiązanych rekordów]
     homologous recombination repair [0 powiązanych rekordów]
     Nonhomologous end joining [1 powiązanych rekordów]
     BRCA1/2 genes [0 powiązanych rekordów]
     ovarian cancer [152 powiązanych rekordów]
     Triple negative breast cancer [2 powiązanych rekordów]