Receptor p75NTR – rola w procesach wzrostu i śmierci komórki

Anna Urbaniak 1
1 - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 304-310
ICID: 999026
Article type: Review article
 
 
 Istotne dla rozwoju układu nerwowego czynniki troficzne oddziałują z komórkami za pośrednictwem receptorów o aktywności kinazy tyrozynowej (Trk) zazwyczaj przekazujących sygnał do wzrostu i przeżycia oraz z receptorem p75NTR sprzyjającym śmierci komórki. W przedstawionej pracy omówiono domenową budowę receptora p75NTR i jego rolę w regulacji przeżycia i wzrostu neuronów, oraz indukcji apoptozy. Zwrócono uwagę na oddziaływanie p75NTR z zagregowaną formą Aβ oraz wpływ na hiperfosforylację białka tau, co odgrywa istotną rolę w etiopatogenezie choroby Alzheimera.
DOI: 10.5604/17322693.999026
PMID 22706116 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Apoptosis [2604 powiązanych rekordów]
     Alzheimer’s Disease [158 powiązanych rekordów]
     p75NTR (neurotrophin receptor/low-affinity nerve growth factor receptor) [0 powiązanych rekordów]
     apoptoza [79 powiązanych rekordów]
     choroba alzheimera [50 powiązanych rekordów]
     p75NTR(receptor neurotrofin) [0 powiązanych rekordów]