Oksydacyjnie modyfikowane i deaminowane zasady DNA jako czynnik epigenetyczny

Jolanta Guz 1, Marek Jurgowiak 1, Ryszard Oliński 1
1 - Katedra Biochemii Klinicznej, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 275-286
ICID: 997954
Article type: Review article
 
 
 Omawiane w pracy wyniki badań wskazują, że 5-metylocytozyna (5mC) może ulegać hydroksylacji do 5-hydroksymetylocytozyny (5hmC), a jej zawartość w genomie ssaków ocenia się na około 0,02–0,7% całkowitej zawartości cytozyny. Tak zmodyfikowana zasada jest związkiem pośrednim w procesie aktywnej demetylacji DNA i obecnie nazywa się ją „szóstą zasadą DNA”.
Chociaż aktywna demetylacja DNA pozostaje nadal zjawiskiem słabo poznanym, to uważa się, że uczestniczą w tym procesie trzy grupy enzymów:
• białka Tet katalizujące przemianę 5mC do 5hmC, która następnie może być utleniana do 5-formylocytozyny (5fC) i 5-karboksylocytozyny (5caC);
• AID/APOBEC deaminujące 5mC (lub 5hmC) do tyminy lub 5-hydroksymetylouracylu (5hmU) błędnie parującego z guaniną;
• glikozylaza TDG uczestnicząca w ścieżce naprawy DNA typu BER, która usuwa 5fC, 5caC i 5hmU zastępowane następnie cytozyną, czego efektem jest demetylowany DNA.
Działanie glikozylazy TDG (i/lub innych glikozylaz DNA) prawdopodobnie poprzedzone jest deaminacją 5mC do tyminy, ponieważ substratem dla TDG są błędne pary G: T. Etap deaminacji zachodzi z udziałem białek rodziny AID/APOBEC. Możliwe jest współdziałanie TDG z wymienionymi deaminazami.
Wydaje się, że obecność 8-oksyguaniny (8-oksyGua) w DNA ma nie tylko znaczenie mutagenne. Postulowana jest rola tej oksydacyjnie zmodyfikowanej zasady w regulacji ekspresji genów, poprzez udział w procesie relaksacji chromatyny. Możliwe jest, że 8-oksyGua występująca w specyficznych sekwencjach DNA może uczestniczyć w regulacji transkrypcji, co sugerowałoby epigenetyczne znaczenie obecności tak zmodyfikowanej zasady w DNA.
DOI: 10.5604/17322693.997954
PMID 22706113 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     epigenetic modifications [1 powiązanych rekordów]
     DNA Methylation [481 powiązanych rekordów]
     active DNA demethylation [0 powiązanych rekordów]
     oxidative DNA modifications [0 powiązanych rekordów]
     5-hydroxymethylcytosine [1 powiązanych rekordów]
     8-oxoguanine [1 powiązanych rekordów]
     czynniki epigenetyczne [1 powiązanych rekordów]
     metylacja DNA [2 powiązanych rekordów]