Leptyna jako hormon łączący otyłość z dysfunkcją mięśnia sercowego 

Joanna Karbowska 1, Zdzisław Kochan 1
1 - Katedra Biochemii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 267-274
ICID: 997817
Article type: Review article
 
 
Otyłość jest uznawana za jeden z najważniejszych czynników ryzyka chorób serca. We krwi osób otyłych obserwuje się wysokie stężenie leptyny, hormonu wydzielanego głównie przez tkankę tłuszczową i biorącego udział w regulacji homeostazy energetycznej organizmu. Coraz więcej danych wskazuje, że leptyna może odgrywać rolę w rozwoju dysfunkcji serca. W badaniach prospektywnych przeprowadzonych na dużej grupie pacjentów wykazano, że podwyższone stężenie leptyny w osoczu jest niezależnym czynnikiem ryzyka zawału mięśnia sercowego. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i u pacjentów po transplantacji serca stężenie leptyny było, niezależnie od innych czynników, dodatnio skorelowane z częstością skurczów serca, a długotrwałe podawanie leptyny szczurom zwiększało u nich częstość akcji serca i ciśnienie tętnicze krwi. Podwyższone stężenie leptyny występuje również w krążeniu pacjentów z niewydolnością mięśnia sercowego. Zaobserwowano ponadto dodatnią korelację między stężeniem leptyny we krwi a grubością ściany i masą lewej komory serca, co wskazuje na udział tego hormonu w procesie przerostu lewej komory. Leptyna działając bezpośrednio na ludzkie i szczurze kardiomiocyty wyizolowane z lewej komory serca wywołuje ich hipertrofię i hiperplazję, z towarzyszącą przebudową macierzy pozakomórkowej; wpływa także na przemiany substratów energetycznych w miokardium.
Wyniki przeprowadzonych dotychczas badań sugerują, że leptyna bezpośrednio lub za pośrednictwem układu współczulnego może niekorzystnie wpływać na budowę i metabolizm mięśnia sercowego, a przewlekła hiperleptynemia może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób serca. Pełne zdefiniowanie roli leptyny w fizjologii i patofizjologii mięśnia sercowego wymaga dalszych badań, jednak już dziś można stwierdzić, że obniżenie stężenia leptyny poprzez restrykcję kaloryczną i zmniejszenie masy ciała może zapobiegać związanej z otyłością dysfunkcji serca.
 
DOI: 10.5604/17322693.997817
PMID 22706112 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Leptin [328 powiązanych rekordów]
     Heart Rate [1038 powiązanych rekordów]
     cardiac remodelling [0 powiązanych rekordów]
     Hypertrophy [227 powiązanych rekordów]
     Heart Failure [410 powiązanych rekordów]
     Obesity [1433 powiązanych rekordów]
     przebudowa mięśnia sercowego [0 powiązanych rekordów]