Kliniczne znaczenie receptora chemokinowego CXCR4

Katarzyna Gębura 1, Katarzyna Bogunia-Kubik 1
1 - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 252-266
ICID: 997815
Article type: Review article
 
 
Czynnik pochodzenia stromalnego 1 (stromal cell-derived factor-1 – SDF-1/CXCL12) uruchamia szlaki przekazywania sygnału kluczowe dla mobilizacji, migracji, proliferacji oraz przeżycia wielu typów komórek, ekspresjonujących na swojej powierzchni CXCR4 – receptor chemokinowy o motywie CXC, należący do rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G. Choć CXCR4 wraz ze swoim ligandem pełni podstawowe funkcje w tak ważnych procesach jak embriogeneza, różnicowanie komórek czy regeneracja zniszczonych narządów, aktywowane za jego pośrednictwem szlaki przekazywania sygnałów nie zostały do końca zbadane. Ich poznanie utrudnia dodatkowo to, iż niektóre z aktywowanych poprzez CXCR4 szlaków zdają się niezależne od białek G. CXCR4 ulega ekspresji na wielu typach komórek, w tym limfocytach, hematopoetycznych komórkach macierzystych (hematopoietic stem cells – HSC), komórkach śródbłonkowych i nabłonkowych, a także komórkach rakowych. Nadekspresję tego receptora zaobserwowano w nowotworach różnego typu. Wykazano, iż szlak SDF-1/CXCR4 wpływa zarówno na postęp choroby, jak i angiogenezę, metastazę czy przeżycie komórek rakowych. Z tego też powodu rosnąca liczba leków przeciwnowotworowych bazuje na zakłóceniu interakcji między SDF-1 a CXCR4, bądź też hamowaniu ich białek efektorowych. Na zakłóceniu oddziaływań SDF-1/CXCR4 oparta jest również kliniczna mobilizacja hematopoetycznych komórek macierzystych (HSC), będąca coraz popularniejszą metodą pozyskiwania materiału przeszczepowego do przeprowadzenia transplantacji hematopoetycznych komórek progenitorowych. Podanie dawcy czynnika stymulującego wzrost kolonii granulocytów (granulocyte colony-stimulating factor – G-CSF) skutkuje zakłóceniem interakcji między CXCR4 a jego ligandem, co z kolei objawia się uwolnieniem komórek HSC do krwi obwodowej.
W pracy przedstawiono kliniczne znaczenie białka CXCR4 i polimorfizmu jego genu w różnych schorzeniach.

DOI: 10.5604/17322693.997815
PMID 22706111 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     CXCR4 [5 powiązanych rekordów]
     SDF-1/CXCL12 [0 powiązanych rekordów]
     HSC [3 powiązanych rekordów]
     mobilization [27 powiązanych rekordów]
     Homing [4 powiązanych rekordów]
     hematological recovery [0 powiązanych rekordów]
     cancer [739 powiązanych rekordów]
     odnowa hematologiczna [0 powiązanych rekordów]