Synteza cytokin na poziomie komórkowym przez limfocyty T u myszy BALB/c i C57BL/6 zakażonych wirusem ektromelii

Lidia Szulc 1, Małgorzata Gieryńska 1, Anna Winnicka 2, Lech Martyniszyn 1, Anna Boratyńska-Jasińska 1, Marek Niemiałtowski 3
1 - Division of Immunology, Department of Preclinical Sciences
2 - Division of Animal Pathophysiology, Department of Pathology and Veterinary Diagnostics, Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Poland
3 - Division of Immunology, Department of Preclinical Sciences
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 222-230
ICID: 991606
Article type: Original article
 
 
 Wstęp: Przedmiotem pracy było określenie syntezy IFN-γ, IL-2, TNF-α (Th1/Tc1) oraz IL-4 (Th2/Tc2) na poziomie pojedynczych limfocytów T CD4+ i T CD8+ w przebiegu zakażenia myszy BALB/c i C57BL/6 szczepem Moscow wirusa ektromelii (ECTV-MOS).
Materiał/Metody: Syntezę IFN-γ, IL-2, TNF-α oraz IL-4 przez limfocyty T CD4+ i T CD8+ w drenujących węzłach chłonnych (DLN) i śledzionach myszy BALB/c i C57BL/6 oceniano metodą barwienia wewnątrzkomórkowego z analizą cytometryczną.
Wyniki: Przedstawione wyniki wskazują na wzrost odsetka limfocytów T CD8+ syntetyzujących IFN-γ we wczesnej fazie zakażenia ECTV-MOS jedynie w DLN i śledzionie myszy C57BL/6. Ponadto synteza IL-2 przez limfocyty T CD4+ i T CD8+ wystąpiła u tych zwierząt wcześniej i była silniejsza w porównaniu do myszy BALB/c. Wzrost syntezy TNF-α przez limfocyty T CD4+ i T CD8+ obserwowano zwłaszcza w DLN zakażonych zwierząt. Nie wykazano różnic w odsetku limfocytów T syntetyzujących IL-4 (Th2 i Tc2) u obu szczepów myszy podczas zakażenia ECTV-MOS.
Wnioski: Przedstawione wyniki potwierdziły, że myszy C57BL/6 rozwijają silną odpowiedź Th1 oraz Tc1 we wczesnej fazie zakażenia ECTV-MOS. Myszy BALB/c, które przeżyły ostrą postać choroby, były również w stanie wykształcić dostatecznie silną odpowiedź komórkową przeciwko ECTV-MOS, jednak skuteczna eliminacja wirusa u wrażliwych szczepów myszy może następować wolniej niż u myszy C57BL/6. Niewielka czułość metody wewnątrzkomórkowego wykrywania IL-4 za pomocą cytometrii przepływowej nie pozwoliła na ocenię różnic w syntezie IL-4 przez komórki Th2 i Tc2 między wrażliwymi a opornymi szczepami myszy podczas zakażenia ECTV-MOS.
DOI: 10.5604/17322693.991606
PMID 22706108 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Ectromelia virus [1 powiązanych rekordów]
     mousepox [0 powiązanych rekordów]
     Cytokines [411 powiązanych rekordów]
     T lymphocytes [30 powiązanych rekordów]
     wirus ektromelii [0 powiązanych rekordów]
     ospa myszy [0 powiązanych rekordów]
     cytokiny [77 powiązanych rekordów]
     limfocyty T [17 powiązanych rekordów]