Karnozyna i karnozynaza a choroby nerek

Katarzyna Kiliś-Pstrusińska 1
1 - Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 215-223
ICID: 991600
Article type: Review article
 
 
 Karnozyna (beta-alanylo-L-histydyna) jest dwupeptydem, występującym w organizmie człowieka w różnych tkankach, m.in. w nerkach. Jest rozkładana w wyniku hydrolizy przez enzym karnozynazę. Wyróżnia się jej dwa izoenzymy: sekrecyjną surowiczą karnozynazę i cytosoliczną nieswoistą dipeptydazę, kodowane odpowiednio przez geny CNDP1 i CNDP2, zlokalizowane na chromosomie 18q22.3. Karnozyna hamuje powstawanie końcowych produktów zaawansowanej glikacji białek, wolnych rodników tlenowych, a także syntezę kolagenu VI i fibronektyny przez podocyty i komórki mezangialne w nerkach. Jest naturalnym inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę. Utrzymuje równowagę kwasowo-zasadową w tkankach i zmniejsza toksyczność jonów metali. W badaniach eksperymentalnych wykazano ponadto, że redukuje poziom prozapalnych i profibrotycznych cytokin. Dwupeptyd ten uważany jest za naturalną substancję hamującą procesy starzenia się ludzi o dobroczynnym wpływie na układ sercowo-naczyniowy. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących roli karnozyny w chorobach nerek, zwłaszcza w ostrej niewydolności nerek w przebiegu ich niedokrwienia/reperfuzji, w nefropatii cukrzycowej, w nefrotoksyczności indukowanej gentamycyną oraz w regulacji ciśnienia tętniczego. Przeanalizowano zależności pomiędzy karnozyną a karnozynazą i polimorfizmami kodującymi ją genów. Omówiono znaczenie polimorfizmu genu CNDP1 w rozwoju nefropatii cukrzycowej i przewlekłej choroby nerek o niecukrzycowej etiologii. Ze względu na zaangażowanie karnozyny w liczne szlaki metaboliczne uczestniczące w patofizjologii uszkodzenia nerek, a także jej nefroprotekcyjny charakter, karnozyna może mieć istotne znaczenie terapeutyczne. Istnieje potrzeba dalszych badań nad metabolizmem tego dwupeptydu i jego biologicznymi właściwościami, zwłaszcza w odniesieniu do ludzkiego organizmu.
DOI: 10.5604/17322693.991600
PMID 22706107 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     carnosine [9 powiązanych rekordów]
     carnosinases [0 powiązanych rekordów]
     gene CNDP1 [0 powiązanych rekordów]
     Kidney Diseases [40 powiązanych rekordów]
     karnozyna [1 powiązanych rekordów]
     karnozynazy [0 powiązanych rekordów]
     gen CNDP1 [0 powiązanych rekordów]