Wpływ polimorfizmu genu MUC7 na stan uzębienia i higienę jamy ustnej u studentów Wydziału Stomatologii

Jadwiga Buczkowska-Radlińska 1, Justyna Pol 1, Monika Szmidt 1, Agnieszka Bińczak-Kuleta 2
1 - Pomeranian Medical University, Department of Conservative Dentistry
2 - Department of Laboratory Diagnostics and Molecular Medicine, Szczecin, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 204-209
ICID: 991490
Article type: Original article
 
 
Cel pracy: Celem pracy była ocena zależności pomiędzy polimorfizmem genu MUC7 a wskaźnikami PUWZ i PCR.
Materiał/Metody: Badanie przeprowadzono wśród 158 studentów Wydziału Stomatologii PUM. Badanie kliniczne jamy ustnej przeprowadzono za pomocą zgłębnika i lusterka w oświetleniu sztucznym w warunkach standardowego gabinetu dentystycznego. W ocenie stanu uzębienia posłużono się zapisem na diagramie z uwzględnieniem wskaźnika PUWZ, a stan higieny jamy ustnej oceniono wskaźnikiem PCR (Plaque Index by O’Leary T, Drake R, Naylor, 1972). Do izolacji DNA ze śladów biologicznych użyto zestawu uniwersalnego Sherlock AX (A&A BIOTECHNOLOGY). VNTR polimorfizm genu MUC7 został zbadany przy użyciu Polymerase Chain Reaction (PCR).
Wyniki: Badania wykazały zdecydowanie częstsze występowanie genotypu MUC7*6/*6 w porównaniu do genotypu MUC7*5/*6. Rozkład częstości genotypu MUC7*6/*6 i genotypu MUC7*5/*6 w grupie kontrolnej był zbliżony do siebie. Rozkład wartości wskaźnika PUWZ w grupie badanej była zbliżona u osób zarówno z genotypem MUC7*6/*6 jak i MUC7*5/*6. Analiza statystyczna nie wykazała istotnej korelacji pomiędzy polimorfizmem genem MUC7, a wskaźnikami PUWZ i PCR.
Wnioski: Badania nie wykazały zależności pomiędzy genotypem MUC7 a chorobą próchnicową i higieną jamy ustnej badanych.
DOI: 10.5604/17322693.991490
PMID 22706105 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     DMFT [29 powiązanych rekordów]
     Plaque Control Record index [0 powiązanych rekordów]
     polymorphism of MUC7 gene [1 powiązanych rekordów]
     wskaźnik Plaque Control Record [0 powiązanych rekordów]
     polimorfizm genu MUC7 [0 powiązanych rekordów]