Odkrycie neuromedyny U i jej rola w centralnej regulacji homeostazy energetycznej

Katarzyna Kirsz 1, Dorota A. Zięba 1
1 - Pracownia Biotechnologii i Genomiki, Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 196-203
ICID: 991448
Article type: Review article
 
 
 Neuromedyna U (NMU) jest neuropeptydem o wysoce konserwatywnej strukturze, a jej receptory (NMUR1 i NMUR2) należą do rodziny receptorów związanych z białkami G (GPCR) zaliczanych do grupy tzw. receptorów sierocych. Aktywacja podjednostki Gq/11 białka G aktywuje niewrażliwą na toksynę krztuśca (PTX) fosfolipazę C typu β oraz kaskadę kinaz regulowanych w odpowiedzi na stymulację mitogenną (MAP). Z kolei aktywacja podjednostki Go wrażliwej na PTX prowadzi do obniżenia wewnątrzkomórkowego stężenia cyklazy adenylanowej. Dodatkowo NMU selektywnie hamuje kanały wapniowe typu L aktywowane wysokim napięciem w hipokampie u myszy, a w korzeniach grzbietowych nerwów rdzeniowych (DGR) hamuje kanały wapniowe typu T aktywowane niskim napięciem. Głównym miejscem syntezy NMU i jej receptorów jest przewód pokarmowy oraz swoiste rejony mózgu zaangażowane w regulację homeostazy energetycznej. Nowo odkryta neuromedyna S (NMS) i NMU wykazują między sobą strukturalne podobieństwo końca C-łańcucha polipeptydowego. Oba peptydy regulują pobór pokarmu i są zaangażowane w utrzymanie endogennych rytmów biologicznych. W ich anorektycznym działaniu pośredniczy NMUR2, dlatego też stosowanie agonistów NMUR2 budzi nadzieję na skuteczną walkę z otyłością.
DOI: 10.5604/17322693.991448
PMID 22706104 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     neuromedin U and S [0 powiązanych rekordów]
     G protein-coupled receptors [5 powiązanych rekordów]
     Signal Transduction [3178 powiązanych rekordów]
     energy homeostasis [4 powiązanych rekordów]
     food intake [25 powiązanych rekordów]
     Obesity [1434 powiązanych rekordów]
     receptory związane z białkami G [0 powiązanych rekordów]
     przekaz sygnału komórki [0 powiązanych rekordów]