Czy stężenie cystatyny C w surowicy jest lepszym markerem czynności nerek niż stężenie kreatyniny u noworodków z sepsą?

Iwona Maruniak-Chudek 1, Teresa Owsianka-Podleśny 1, Jolanta Wróblewska 1, Danuta Jadamus-Niebrój 1
1 - Department of Neonatal Intensive Care, Medical University of Silesia, Upper Silesian Centre of Child’s Health, Katowice, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 175-180
ICID: 988679
Article type: Original article
 
 
 Wprowadzenie: Wyniki opublikowanych badań dowodzą, że oznaczanie cystatyny C w surowicy może stanowić lepszy marker czynności wydalniczej nerek niż stężenie kreatyniny w surowicy. Jednakże znaczenie tego markera w diagnostyce upośledzonej czynności nerek u noworodków nie zostało jednoznacznie wyjaśnione. Celem badania jest analiza stężeń cystatyny C w surowicy u noworodków leczonych z powodu sepsy.
Materiał/Metody: Do badań włączono 32 noworodki (wiek płodowy 34–40 tygodni) przyjęte do Oddziału Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w ciągu pierwszych 14 dni życia. Stężenie cystatyny C oznaczono metodą ELISA w 3 kolejnych dobach leczenia z powodu zakażenia. Wśród analizowanych noworodków u 9 rozpoznano sepsę, u 14 – ciężką sepsę, a u 9 – wstrząs septyczny.
Wyniki/Dyskusja: W chwili włączenia do obserwacji średnie stężenie cystatyny C wynosiło 1,35 mg/L (95% CI 1,20–1,49). Nieoczekiwanie najniższe wartości cystatyny C obserwowano u pacjentów, u których w kolejnych dniach rozwinął się wstrząs septyczny – 1,13 mg/L (95% CI 0,91–1,34). Wyższe wartości stwierdzono u noworodków z sepsą 1,51 mg/L (95% CI 1,18–1,84) i ciężką sepsą 1,38 mg/L (95% CI 1,13–1,63). Nie wykazano korelacji ze stężeniem kreatyniny w surowicy oraz wiekiem płodowym. Stwierdzono natomiast istotną korelację pomiędzy wiekiem chronologicznym a stężeniem cystatyny C (R=–0,439, p=0,01). W kolejnych dniach obserwacji wykazano obniżanie się stężeń cystatyny C u chorych z sepsą (1,34 mg/L; 95% CI 0,89–1,78) i ciężką sepsą (1,24 mg/L; 95% CI 1,00–1,48), podczas, gdy u pacjentów we wstrząsie septycznym obserwowano wzrost wartości, choć niewielki i nieistotny statystycznie (1,25 mg/L; 95% CI 0,97–1,53). Zależność pomiędzy wiekiem a stężeniem cystatyny C zanikała w kolejnych dniach obserwacji. Nawet u pacjentów, którzy zmarli w przebiegu wstrząsu septycznego, obserwowane zmiany w stężeniu cystatyny C były niewielkie i nie przekraczały zmian w stężeniu kreatyniny.
Wnioski: Cystatyna C nie jest przydatnym parametrem uszkodzenia nerek u noworodków z sepsą.
DOI: 10.5604/17322693.988679
PMID 22470193 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Cystatin C [45 powiązanych rekordów]
     Creatinine [79 powiązanych rekordów]
     newborns [87 powiązanych rekordów]
     kidney function [19 powiązanych rekordów]
     Sepsis [228 powiązanych rekordów]