Rola transportera glukozy 1 (GLUT1) w diagnostyce i terapii nowotworów

Paweł Jóźwiak 1, Anna Lipińska 1
1 - Katedra Cytobiochemii, Uniwersytet Łódzki
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 165-174
ICID: 988242
Article type: Review article
 
 
  Podstawową cechą komórek nowotworowych jest przyspieszony metabolizm glukozy połączony z zahamowaniem procesu fosforylacji oksydacyjnej. Zwiększone tempo glikolizy umożliwia kompensację niewielkiego zysku energetycznego wynikającego z oddychania beztlenowego, co pozwala komórkom nowotworowym kontynuować procesy niekontrolowanego wzrostu i proliferacji. W nasilonym pobieraniu glukozy przez komórki pośredniczą transportery glukozy określane jako GLUT. Nadekspresję białek GLUT, a zwłaszcza regulowanego warunkami hipoksji GLUT1, opisano w wielu typach nowotworów. Liczne doniesienia wskazują na korelację pomiędzy poziomem ekspresji GLUT1 a stopniem zezłośliwienia nowotworu. Regulacja poziomu GLUT1 stanowi główny czynnik wpływający na metabolizm glukozy w komórkach nowotworowych stając się potencjalnym celem chemioterapii. W pracy przedstawiono obecny stan wiedzy na temat struktury, regulacji oraz znaczenia transportera GLUT1 w diagnostyce i terapii nowotworów.
PMID 22470192 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     GLUT1 [3 powiązanych rekordów]
     HIF-1 [5 powiązanych rekordów]
     mTOR [9 powiązanych rekordów]
     cancer [739 powiązanych rekordów]
     oncogene [7 powiązanych rekordów]
     glucose analogs [0 powiązanych rekordów]
     Glycolysis [150 powiązanych rekordów]
     nowotwory [73 powiązanych rekordów]