Chirurgiczne wycięcie rozległych kłykcin kończystych odbytu jest operacją nie powodującą ryzyka zwężenia odbytu

Konrad Wroński 1, Roman Bocian 1
1 - Department of General and Vascular Surgery, Mikolaj Pirogow Regional Specialist Hospital, Lodz, Poland (the European Community)
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 153-157
ICID: 987538
Article type: Original article
 
 
 Wstęp: Kłykciny kończyste odbytu były już dobrze znaną chorobą w starożytności, ale w ostatnich latach obserwuje się szybki wzrost liczby osób cierpiących na tę chorobę. Główną przyczyną tej choroby jest zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), który jest przenoszony podczas kontaktów seksualnych.
Obecnie istnieją trzy różne sposoby leczenia kłykcin kończystych odbytu. Małych rozmiarów kłykciny kończyste odbytu mogą być leczone za pomocą lokalnych środków terapeutycznych, ale w przypadku rozległych zmian najlepsze wyniki leczenia uzyskuje się u chorych po zastosowaniu leczenia chirurgicznego.
Materiał/Metody: Grupę badaną stanowiło 30 pacjentów z rozpoznanymi rozległymi kłykcinami kończystymi odbytu, którzy byli operowani w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dra Mikołaja Pirogowa w Łodzi. Badanie przeprowadzono w latach 2007–2011. Pacjenci zostali skierowani do oddziału chirurgicznego przez chirurgów ogólnych i lekarzy rodzinnych, proktologów i urologów. Rozpoznanie choroby następowało po badaniu proktologicznym wykonanym w pozycji kolankowo-łokciowej.
Wyniki: U wszystkich chorych wykonano operację całkowitego makroskopowego wycięcia kłykcin kończystych odbytu. W badanej grupie nie stwierdzono zgonów. Powikłania pooperacyjne wystąpiły u 4 (13,3%) chorych – krwawienie pooperacyjne. Silny ból po zabiegu operacyjnym był obecny u 14 (46,7%) pacjentów, ale tylko w okresie pooperacyjnym. W trakcie pooperacyjnej obserwacji nie zaobserwowano zakażenia w okolicy odbytu i nawrotu choroby. W operowanej grupie nie obserwowano kosmetycznej deformacji odbytu i/lub kanału odbytu, zwężenia kanału odbytu i funkcjonalnych objawów nietrzymania stolca.
Wnioski: Chirurgiczne wycięcie kłykcin kończystych odbytu jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia dla pacjenta. W przeprowadzonym badaniu nie stwierdzono poważnych powikłań pooperacyjnych oraz nawrotów choroby w okresie obserwacji.
PMID 22470190 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Surgery [673 powiązanych rekordów]
     excision [26 powiązanych rekordów]
     anal condylomata [1 powiązanych rekordów]
     anal stenosis [1 powiązanych rekordów]
     anal stricture [2 powiązanych rekordów]
     chirurgia [40 powiązanych rekordów]
     wycięcie [0 powiązanych rekordów]
     kłykciny kończyste odbytu [0 powiązanych rekordów]