Aktywność przeciwwolnorodnikowa wybranych surowców roślinnych i wyciągów otrzymanych z tych surowców

Aleksandra Kasprzyk 1, Beata Żbikowska 1, Zbigniew Sroka 1, Andrzej Gamian 2
1 - Department of Pharmacognosy, Wrocław Medical University, Wrocław, Poland
2 - Department of Immunology of Infectious Diseases, Institute of Immunology and Experimental Therapy, Wrocław, Poland; Department of Medical Biochemistry, Wrocław Medical University, Wrocław, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 146-152
ICID: 986170
Article type: Original article
 
 
 Wprowadzenie: Wolne rodniki i reaktywne formy tlenu są połączeniami zwykle obecnymi w zdrowym organizmie, będąc naturalnymi produktami wielu szlaków metabolicznych, są one istotne dla procesów sygnałowych w komórce oraz utrzymania homeostazy. Jako źródła reaktywnych form tlenu można wymienić komórki fagocytujące lub enzymy, takie jak oksydaza ksantynowa. Czasem poziom reaktywnych form tlenu znacznie wzrasta. Taki stan może prowadzić do niszczenia bardzo ważnych struktur komórkowych, takich jak kwasy nukleinowe, białka lub lipidy. W takich sytuacjach można dostarczać organizmowi silnych przeciwutleniaczy w postaci leków lub składników diety. Bogatym źródłem przeciwutleniaczy np. związków fenolowych są surowce roślinne, które są przedmiotem naszych badań.
Materiał/Metody: Potencjał przeciwwolnorodnikowy wyciągów mierzono za pomocą rodnika DPPH (rodnik 2,2-difenylo-1-pikrylohydrazylowy) i wyrażono jako liczbę jednostek przeciwwolnorodnikowych na mg wyciągu (TAU515/mg) i na g surowca (TAU515/g). Ilość związków fenolowych oznaczono kolorymetrycznie za pomocą odczynnika fenolowego Folin-Ciocalteu (3H2O • P2O5 • 13WO3 • 5MoO3 • 10H2O).
Wyniki: Największą aktywność przeciwwolnorodnikową zaobserwowano dla wyciągów otrzymanych z Cinnamomi cortex; liczba jednostek aktywności przeciwwolnorodnikowej na mg wyciągu (TAU515/mg) była równa 10,31±1,052. Najsłabsze właściwości przeciwwolnorodnikowe wykazywał wyciąg z Zingiberis rhizoma (0,28±0,174) i wyciąg z Cichorii radix (0,38±0,669). Największą liczbę związków fenolowych zmierzono dla wyciągów z Bistortae rhizoma z wartością (w procentach) 78,6±13,5. Współczynnik korelacji pomiędzy liczbą jednostek aktywności przeciwwolnorodnikowej w wyciągach i liczbą związków fenolowych wynosił 0,7273. Gdy liczbę jednostek aktywności przeciwwolnorodnikowej obliczono na g surowca (TAU515/g) najsilniejsze właściwości przeciwwolnorodnikowe wykazywał Bistortae rhizoma (1406±274,9), najsłabsze Cichorii radix (122±158,3).
PMID 22470189 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Plant raw materials [2 powiązanych rekordów]
     Plant Extracts [157 powiązanych rekordów]
     phenolic compounds [80 powiązanych rekordów]
     antiradical properties [2 powiązanych rekordów]
     surowce roślinne [1 powiązanych rekordów]
     wyciągi roślinne [0 powiązanych rekordów]
     związki fenolowe [7 powiązanych rekordów]
     właściwości przeciwwolnorodnikowe [1 powiązanych rekordów]