Rola receptorów zmiataczy klasy A, SR-A i MARCO, w układzie odpornościowym. Część 2. Udział w rozpoznaniu i fagocytozie patogenów oraz w stymulacji odpowiedzi immunologicznej

Szczepan Józefowski 1
1 - Katedra i Zakład Immunologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 120-131
ICID: 984080
Article type: Review article
 
 
  W rozpoznaniu patogenów przez komórki odporności wrodzonej pośredniczą tzw. receptory rozpoznające wzorce molekularne (PRR), do których zaliczane są receptory zmiatacze (SR) klasy A, SR-A/CD204 i MARCO. Uważa się, że oprócz aktywacji wrodzonych reakcji odporościowych, fagocytozy i odczynu zapalnego, to wstępne rozpoznanie wpływa także na polaryzację (Th1, Th2, Th17 lub Treg) zależnej od limfocytów odporności adaptacyjnej. Wykazano, że receptory SR klasy A są głównymi PRR pośredniczącymi w niewymagającej opsonin fagocytozie. Myszy z unieczynnionym genem kodującym SR-A (SR-A–/–) lub MARCO (MARCO–/–) przejawiają upośledzoną zdolność do kontroli infekcji bakteryjnych, prowadzącą do zwiększonej śmiertelności, co tłumaczono obniżeniem fagocytozy i wewnątrzkomórkowego zabijania bakterii przez makrofagi. Nasze badania sugerują, że zwiększona śmiertelność tych zwierząt może przynajmniej częściowo wynikać z rozregulowania reakcji odpornościowych. Stosując selektywną ligację receptorów z użyciem przeciwciał wykazaliśmy, że SR-A i MARCO regulują w przeciwstawny sposób wytwarzanie przez makrofagi interleukiny 12 (IL-12), głównej cytokiny wpływającej na polaryzację limfocytów Th1/Th2. Łącznie z obserwacją, że ekspresję MARCO zwiększały różnorodne czynniki promujące polaryzację Th1 odpowiedzi immunologicznej a obniżały czynniki wywołujące polaryzację Th2, wyniki te sugerują, że zmiana względnego poziomu ekspresji SR-A i MARCO może być jednym z mechanizmów trwałej polaryzacji odpowiedzi immunologicznych.
PMID 22470186 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     pattern recognition receptors [2 powiązanych rekordów]
     SCARA1 [1 powiązanych rekordów]
     SCARA2 [1 powiązanych rekordów]
     immune recognition [1 powiązanych rekordów]
     CpG oligodeoxynucleotides [1 powiązanych rekordów]
     Candida albicans [187 powiązanych rekordów]
     rozpoznanie immunologiczne [0 powiązanych rekordów]
     receptory rozpoznające wzorce [0 powiązanych rekordów]