Rola receptorów zmiataczy klasy A, SR-A i MARCO, w układzie odpornościowym. Część 1. Budowa receptorów, repertuar wiązanych ligandów i zdolność do transdukcji sygnału

Szczepan Józefowski 1
1 - Katedra i Zakład Immunologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 104-119
ICID: 984079
Article type: Review article
 
 
 W rozpoznaniu patogenów przez komórki odporności wrodzonej pośredniczą tzw. receptory rozpoznające wzrorce molekularne (PRR), do których zaliczane są receptory zmiatacze (SR). Receptory zmiatacze klasy A, SR-A/CD204 i MARCO, cechuje obecność domeny kolagenowej i charakterystycznej dla SR domeny bogatej w cysteinę (SRCR) w ich zewnątrzkomórkowej części. Głównym miejscem ich ekspresji są makrofagi i komórki dendrytyczne. Dzięki zdolności do wiązania bardzo wielu polianionowych ligandów SR klasy A uczestniczą w licznych funkcjach tych komórek, takich jak różne postaci endocytozy, adhezja do macierzy zewnątrzkomórkowej i do innych komórek. Do ligandów SR-A należą utlenione lipoproteiny i białka ­amyloidu-β, co wiąże SR-A z patogenezą arteriosklerozy i choroby Alzheimera. Mimo wykazania ważnej roli SR klasy A w tak wielu procesach, brak selektywnych ligandów uniemożliwiał jednoznaczne stwierdzenie czy receptory te zdolne są do transdukcji sygnału. W naszych badaniach, stosując selektywną ligację receptorów z użyciem przeciwciał wykazaliśmy, że SR-A i MARCO aktywują wewnątrzkomórkowy przekaz sygnału, modulujący aktywność prozapalną i bakteriobójczą makrofagów. Co zaskakujące, mimo podobieństw struktury i repertuaru wiązanych ligandów, SR-A i MARCO wywierają przeciwstawny, negatywny versus pozytywny wpływ na wytwarzanie w makrofagach interleukiny 12 (IL-12). Ligacja SR-A stymuluje ponadto wytwarzanie H2O2 i IL-10, ale nie wpływa na uwalnianie innych cytokin. Ograniczone skutki swoistej ligacji SR-A kontrastują z uogólnionym nasileniem reakcji odpornościowych obserwowanym u myszy pozbawionych SR-A. Niedawne badania ujawniły, że ten fenotyp komórek i zwierząt pozbawionych SR-A może być spowodowany w większym stopniu przez kompensacyjne zmiany ekspresji innych receptorów i/lub przez usunięcie hamującego wpływu wywieranego przez wewnątrzkomórkowy SR-A na transdukcję sygnału z receptorów należących do rodziny Toll/receptor IL-1, niż przez utratę funkcji receptorowej SR-A.
PMID 22470185 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     SCARA1 [1 powiązanych rekordów]
     SCARA2 [1 powiązanych rekordów]
     immune recognition [1 powiązanych rekordów]
     pattern recognition receptors [2 powiązanych rekordów]
     CpG oligodeoxynucleotides [1 powiązanych rekordów]
     Candida albicans [188 powiązanych rekordów]
     SR-A [0 powiązanych rekordów]
     MARCO [0 powiązanych rekordów]