Różnego typu infekcje u niemowląt i małych dzieci chorych na atopowe zapalenie skóry – obserwacje własne

Helena Rotsztejn 1, Joanna Frankowska 2, Barbara Kamer 3, Ewa Trznadel-Grodzka 4
1 - Department of Cosmetology, Medical University of Lodz, Lodz. Poland
2 - Outpatient Clinic of the Polish Mother’s Memorial Hospital, Lodz, Poland
3 - II Department of Pediatrics and Allergology of the Polish Mother’s Memorial Hospital, Lodz, Poland
4 - Department of Dermatology and Pediatrics Dermatology, Medical University of Lodz, Lodz, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 96-103
ICID: 983317
Article type: Original article
 
 
Cel: Celem pracy była ocena różnego typu infekcji u niemowląt i małych dzieci, w wieku 0–36 miesięcy, chorych na atopowe zapalenie skóry w praktyce lekarza rodzinnego.
Materiał/Metody: Badanie było przeprowadzone na podstawie analizy retrospektywnej dokumentacji medycznej dzieci urodzonych w latach 2005–2008 leczonych w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
Wyniki: Dzieci chore na atopowe zapalenie skóry są bardziej podatne na różnego typu infekcje.
Wnioski: Choroby infekcyjne u dzieci chorych na atopowe zapalenie skóry mają bardziej przewlekły charakter i częściej wymagają antybiotykoterapii. U dzieci tych często występują biegunki, a w kale stwierdza się obecność gronkowca złocistego. Są one częściej hospitalizowane ze względu na trudności w postawieniu diagnozy i prowadzeniu leczenia ambulatoryjnego.

PMID 22371412 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     infants [140 powiązanych rekordów]
     small children [8 powiązanych rekordów]
     Infection [433 powiązanych rekordów]
     atopic dermatitis [137 powiązanych rekordów]
     małe dzieci [9 powiązanych rekordów]