Krótkotrwałe leczenie przeciwnadciśnieniowe zmniejsza stężenie białka C-reaktywnego

Andrzej Madej 1, Aleksandra Bołdys 2, Łukasz Bułdak 2, Krzysztof Łabuzek 2, Marcin Basiak 2, Bogusław Okopień 2
1 - Health Care Department, Chair of Women’s Health, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
2 - Department of Internal Medicine and Clinical Pharmacology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 78-84
ICID: 981731
Article type: Original article
 
 
Wstęp: Wyniki wielu ostatnio opublikowanych badań ukazują istotne związki między wskaźnikami stanu zapalnego a chorobami układu sercowo-naczyniowego. Stężenie CRP jest uważane za niezależny czynnik ryzyka rozwoju chorób układu krążenia i jest ono zwiększone między innymi u chorych na nadciśnienie tętnicze.
Materiał/Metody: Celem badania była ocena wpływu leczenia obniżającego ciśnienie tętnicze (za pomocą perindoprilu, bisoprololu i leczenia skojarzonego) na stężenie CRP w osoczu chorych na nadciśnienie tętnicze łagodne i umiarkowane.
Wyniki: Zaobserwowano korelację między stężeniem CRP a wartościami ciśnienia tętniczego. Terapia przeciwnadciśnieniowa doprowadziła do zmniejszenia stężenia CRP. Leczenie bisoprololem i perindoprilem spowodowało porównywalne zmniejszenie stężenia CRP, co prawdopodobnie odzwierciedla podobny efekt hipotensyjny obu leków. Leczenie skojarzone bardziej niż każda z monoterapii zmniejszało stężenie CRP.
Wnioski: W trakcie stosowania każdej z terapii przeciwnadciśnieniowych stwierdzono zmniejszenie stężenia CRP. U chorych na umiarkowane nadciśnienie tętnicze nie uzyskano jednak normalizacji stężenia CRP.

PMID 22371409 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     antihypertensive therapy [20 powiązanych rekordów]
     C-Reactive Protein [160 powiązanych rekordów]
     Perindopril [27 powiązanych rekordów]
     Bisoprolol [32 powiązanych rekordów]