Mimetyki BH3 jako terapia wspomagająca konwencjonalne leki przeciwnowotworowe

Mariusz Ł. Hartman 1, Małgorzata Czyż 1
1 - Zakład Biologii Molekularnej Nowotworów, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 67-77
ICID: 979916
Article type: Review article
 
 
Poznanie mechanizmów regulujących proces apoptozy umożliwiło rozwój nowych terapii przeciwnowotworowych. Zaburzenia ekspresji lub aktywności regulatorów mitochondrialnego szlaku apoptozy leżą u podstaw rozwoju nowotworów i przekładają się na niewystarczającą odpowiedź chorych na leczenie ze względu na udział tego szlaku w odpowiedź na czynniki stresowe, m.in. leki przeciwnowotworowe. Białka BH3-only, reprezentujące podrodzinę białek Bcl-2, pełnią dwojaką funkcję w inicjacji mitochondrialnego szlaku apoptozy: mogą bezpośrednio aktywować proapoptotyczne białka typu Bax albo neutralizować działanie antyapoptotycznych białek podrodziny Bcl-2. Z tego względu związki naśladujące działanie białek BH3-only, tzw. mimetyki BH3, stanowią obiecującą strategię terapeutyczną. Dotychczas zidentyfikowane mimetyki BH3 wykazały dużą skuteczność przeciwnowotworową w badaniach in vitro i in vivo, a niektóre z nich znajdują się w I/II fazie badań klinicznych, często z innymi związkami lub lekami. Ocena proapoptotycznego potencjału mimetyków BH3 jest możliwa dzięki metodzie, tzw. BH3 profiling, pozwalającej nie tylko na określenie profilu ekspresji białek antyapoptotycznych w danym typie komórek nowotworowych, ale również stopnia wrażliwości tych komórek na dany mimetyk BH3. W pracy omówiono mechanizmy działania białek BH3-only oraz ich mimetyków będących przedmiotem badań przedklinicznych i klinicznych.
PMID 22371408 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Apoptosis [2607 powiązanych rekordów]
     anticancer therapy [13 powiązanych rekordów]
     Bcl-2 proteins [2 powiązanych rekordów]
     BH3-only proteins [1 powiązanych rekordów]
     BH3 mimetics [0 powiązanych rekordów]
     apoptoza [79 powiązanych rekordów]
     terapia przeciwnowotworowa [7 powiązanych rekordów]
     białka Bcl-2 [1 powiązanych rekordów]