Mikroangiopatia cukrzycowa w badaniu kapilaroskopowym dzieci z cukrzycą typu 1

Grażyna Kaminska-Winciorek 1, Grażyna Deja 2, Joanna Polańska 3, Przemysława Jarosz-Chobot 2
1 - Department of Dermatology, Silesian Medical University, Katowice
2 - Upper Silesian Centre of Child Health Outpatient Diabetes Clinic, Katowice
3 - Institute of Automatics, Department of Automatics, Electronics and Computer Science, Silesian Technical University, Gliwice
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 51-59
ICID: 979395
Article type: Original article
 
 
Wstęp: Celem pracy była ocena ilościowa i jakościowa wybranej części mikrokrążenia u dzieci z rozpoznaną cukrzycą typu 1 za pomocą wideokapilaroskopii.
Materiał/Metody: Przebadano grupę 145 dzieci (70 chłopców, 75 dziewcząt) leczonych z powodu rozpoznanej cukrzycy typu 1 w Poradni Diabetologicznej GCZD w Katowicach, od co najmniej roku.
Badanie składało się z zebrania wywiadu, przeprowadzenia badania klinicznego (w tym oceny dermatologicznej) oraz wykonania badania wideokapilaroskopowego. Kapilaroskopia zaliczana jest do nieinwazyjnych, bezbolesnych, łatwo powtarzalnych metod diagnostycznych, a w wariancie wideokapilaroskopowym pozwala dodatkowo na nagrywanie i przechowywanie obrazów w wersji cyfrowej. U dzieci zbadano wszystkie wały paznokciowe za pomocą wideokapilaroskopu, a wszystkie uzyskane obrazy oceniono pod kątem zmian jakościowych i ilościowych w mikrokrążeniu według przyjętej w pracy metodyki.
Wyniki: W przeprowadzonej analizie statystycznej stwierdzono zwiększenie liczby kapilar naczyniowych wraz z ich wydłużeniem, obecność megakapilar i pętli Raynauda rozmieszonych w obrębie intensywno-różowego pola widzenia wskazującego na neoangiogenezę. Wzrost liczby kapilar naczyniowych, zaburzenia ich rozmieszczenia oraz obecność nieprawidłowych kapilar korelowało z czasem trwania cukrzycy. Pętle Raynauda występowały częściej u dzieci z podwyższonymi wartościami HbA1c. Wyższe wartości HbA1c miały wpływ na obrazy kapilaroskopowe, przede wszystkim w aspekcie liczby kapilar, a zwłaszcza liczby pętli Raynauda.
Wnioski: Wideokapilaroskopia należy do przydatnych metod diagnostycznych w wykrywaniu wczesnych zmian o charakterze mikroangiopatii u dzieci z cukrzycą typu 1.

PMID 22371406 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     capillaroscopy [11 powiązanych rekordów]
     diabetes mellitus type 1 [51 powiązanych rekordów]
     children [3242 powiązanych rekordów]
     cukrzyca typu 1 [113 powiązanych rekordów]
     dzieci [797 powiązanych rekordów]