Wpływ płynów konserwujących UW I EC na ekspresję genów metaloproteinazy II i tkankowego inhibitora metaloproteinazy II

Tadeusz Sulikowski 1, Leszek Domanski 2, Zbigniew Zietek 1, Grażyna Adler 3, Andrzej Pawlik 4, Andrzej Ciechanowicz 3, Kazimierz Ciechanowski 2, Marek Ostrowski 1
1 - Department of General and Transplantation Surgery, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
2 - Department of Nephrology, Transplantology and Internal Medicine, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
3 - Department of Laboratory Diagnostics and Molecular Medicine, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
4 - Department of Pharmacology, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 45-50
ICID: 979394
Article type: Original article
 
 
Metaloproteinazy macierzy oraz tkankowe inhibitory metaloproteinaz odgrywają istotną rolę w regulacji proliferacji komórek mezangium i mogą brać udział w procesie uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego. Płyny konserwujące stosowane są w celu zmniejszenia uszkodzenia niedokrwiennego, ich właściwy wybór może wpływać na dalsze funkcjonowanie przeszczepu. Celem pracy była ocena wpływu płynów konserwujących UW i EC na ekspresję genów metaloproteinaz macierzy oraz tkankowych inhibitorów metaloproteinaz w nerce szczura.
Badanie przeprowadzone na szczurach rasy Wistar podzielonych na 3 grupy: nerki perfundowane 0,9% NaCl (grupa kontrolna), grupa perfundowana płynem UW, grupa perfundowana płynem EC. Wyniki wykazały nasilenie ekspresji genu MMP-2 i TIMP-2 po 12 min zimnego niedokrwienia. Wzrost ten był najbardziej nasilony w nerkach perfundowanych płynem EC w porównaniu z nerkami perfundowanymi płynem UW i 0,9% NaCl. Po 24 h zimnego niedokrwienia ekspresja genów MMP-2 i TIMP-2 w nerkach perfundowanych płynem UW zmalała, natomiast EC wzrosła. Po okresie ciepłego niedokrwienia ekspresja genów MMP-2 i TIMP-2 wzrosła, jednakże była istotnie mniejsza w nerkach perfundowanych płynem EC.

PMID 22371405 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     UW [0 powiązanych rekordów]
     EC [12 powiązanych rekordów]
     matrix metalloproteinase II [0 powiązanych rekordów]
     tissue inhibitor of metalloproteinase II [0 powiązanych rekordów]
     metaloproteinaza II [0 powiązanych rekordów]
     tkankowy inhibitor metaloproteinazy II [0 powiązanych rekordów]