Etiologia zakrzepicy żył okołoodbytowych

Konrad Wronski 1
1 - Department of General and Vascular Surgery, Mikolaj Pirogow Regional Specialist Hospital, Lodz, Poland (the European Community)
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 41-44
ICID: 979392
Article type: Original article
 
 
Wstęp: Żylaki zewnętrzne odbytu umiejscowione są poniżej linii grzebieniastej i pokryte anodermą. Zakrzepica żył okołoodbytowych jest jedną z częściej występujących ostrych chorób odbytu, która może być skutecznie leczona w warunkach ambulatoryjnych. Etiologia tej choroby jest nadal nieznana. Ustalenie etiologii zakrzepicy żył okołoodbytowych może przyczynić się do zmniejszenia liczby nawrotów tej choroby i przygotować skuteczną profilaktykę.
Materiał/Metody: Grupa 50 chorych z rozpoznaną zakrzepicą żył okołoodbytowych, leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Dra Mikołaja Pirogowa w Łodzi została przebadana i wybrana za pomocą kwestionariusza opracowanego przez autora artykułu, w którym zbadano opublikowane hipotezy dotyczące tej choroby i dane demograficzne pacjentów. Dane statystyczne opracowano za pomocą programów STATISTICA 7.1 i EXCEL 2008.
Wyniki: Analiza wyników badań wykazała zależność istotną statystycznie między występowaniem zakrzepicy żył okołoodbytowych a obecnością żylaków wewnętrznych odbytu, uprawianiem seksu analnego i nadużywaniem napojów alkoholowych. W przeprowadzonym badaniu nie zaobserwowano zależności istotnej statystycznie pomiędzy podnoszeniem ciężkich przedmiotów, jedzeniem pikantnych potraw, oddawaniem twardych stolców czy parciem na stolec podczas defekacji a zakrzepicą żył okołoodbytowych.
Wnioski: Przeprowadzone badanie potwierdziło trzy hipotezy na temat przyczyn powstawania zakrzepicy żył okołoodbytowych, które zostały przedstawione w innych czasopismach medycznych dostępnych w bazie MEDLINE. Autor artykułu uważa, że konieczne jest przeprowadzenie wieloośrodkowych badań, które mogłyby wyjaśnić dokładnie etiologię tej choroby. Wiedza o etiologii zakrzepicy żył okoloodbytowych może się przyczynić do opracowania skutecznych metod zapobiegania i leczenia tej choroby.

PMID 22371404 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     etiology [241 powiązanych rekordów]
     hemorrhoids [26 powiązanych rekordów]
     thrombosed external hemorrhoids [1 powiązanych rekordów]
     etiologia [67 powiązanych rekordów]
     zakrzepica żył okołoodbytowych [0 powiązanych rekordów]