Molekularne i cytogenetyczne podstawy rozwoju mięśniaków macicy

Paweł Knapp 1, Adrian Chabowski 2
1 - Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2 - Zakład Fizjologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 23-32
ICID: 979386
Article type: Review article
 
 
Mięśniaki macicy są jedną z najczęstszych niezłośliwych zmian rozrostowych dotyczących narządu płciowego u kobiet. Epidemiologia tego schorzenia często jest niemożliwa do oceny, gdyż znaczny odsetek mięśniaków macicy, to zmiany w stadium asymptomatycznym. Etiologia mięśniaków macicy i ich biologia jest również słabo poznana, jednak niewątpliwy udział w etiopatogenezie tej choroby przypisywany jest hormonom steroidowym jajnika. Choć udział hormonów steroidowych jajnika (17β-estradiol [E2], progesteron [P4]) w patogenezie mięśniaków macicy jest dość dobrze poznany, dokładny mechanizm ich działania komórkowego i molekularnego pozostaje wciąż do końca nieokreślony. Mimo licznych prowadzonych badań naukowych nie udało się również zdefiniować genów odpowiedzialnych za powstawanie mięśniaków macicy. Ocena genetyczna tkanek mięśniaków macicy wykazała jednak, że prawie 50% tych niezłośliwych nowotworów stanowiły aberracje chromosomalne, z których najczęściej obserwowane to translokacja, duplikacja i delecja w chromosomie 7. Udział czynników wzrostowych (VEGF, TGF, PDGF, etc.) oraz rola apoptozy, a także indukcja procesów angiogenezy w transformacji do nieprawidłowej tkanki mięśnia macicy stanowią jeden z elementów kształtujących całościowy obraz etiopatogenezy tej choroby. W pracy omówiono dostępne dane literaturowe dotyczące molekularnych i cytogenetycznych podstaw rozwoju mięśniaków macicy.
PMID 22371402 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Uterine fibroids [14 powiązanych rekordów]
     ovarian steroids [0 powiązanych rekordów]
     uterine smooth muscle cell proliferation [0 powiązanych rekordów]
     growth factors, apoptosis [0 powiązanych rekordów]
     Apoptosis [2608 powiązanych rekordów]
     steroidy jajnikowe [0 powiązanych rekordów]
     proliferacja komórek błony mięśniowej macicy [0 powiązanych rekordów]