Matczyna otyłość a rozwój mięśni szkieletowych u potomstwa – płodowe pochodzenie zaburzeń metabolicznych

Kamil Grabiec 1, Marta Milewska 1, Katarzyna Grzelkowska-Kowalczyk 1
1 - Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 1-10
ICID: 973505
Article type: Review article
 
 
Brak optymalnych warunków do życia dla rozwijającego się płodu, z powodu niewłaściwego odżywiania matki, otyłości, zapalenia lub cukrzycy naraża płód na sygnały humoralne, które modyfikują metabolizm, parametry wzrostu i prowadzą do zaburzeń metabolicznych w późniejszym życiu. Rozwój płodowy jest najważniejszy dla rozwijających się mięśni szkieletowych, tkanki o istotnej funkcji metabolicznej. Obecnie wiadomo, że otyłość matki indukuje stan zapalny u płodu, w konsekwencji doprowadzając do modyfikacji rozwoju płodowych mięśni szkieletowych. Zmiany w prawidłowym przebiegu płodowej miogenezy związane z matczyną otyłością mogą powstawać w wyniku kilku mechanizmów, takich jak: zaburzenia ścieżki sygnałowej Wnt/β-kateniny, obniżenie aktywności kinazy zależnej od AMP przez cytokinę TNF-α, zwiększona aktywność czynnika jądrowego NF-κB w odpowiedzi na stan zapalny, co doprowadza do osłabienia syntezy miogennego czynnika MyoD, oraz wzrost ekspresji TGF-β1. Dużą rolę w rozwoju płodu przypisuje się zmianom epigenetycznym spowodowanym przez otyłość matki. Kwasy tłuszczowe zawarte w diecie oddziałują na rozwój tkanek wrażliwych na insulinę zarówno w okresie płodowym jak i pourodzeniowym. Fenotyp włókien mięśni szkieletowych może odgrywać istotną rolę w rozwoju otyłości, przy czym uważa się, że włókna o fenotypie I (wolnokurczliwe, tlenowe) mogą chronić przed wystąpieniem otyłości i insulinooporności. Poznanie mechanizmów bezpośredniego wpływu matczynej otyłości na rozwój tkanek u potomstwa może się przyczynić do ograniczenia występowania chorób metabolicznych w późniejszym życiu.
DOI: 10.5604/973505
PMID 22371399 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     jądrowy czynnik NF-κB [0 powiązanych rekordów]
     matczyna otyłość [0 powiązanych rekordów]
     mięśnie szkieletowe [8 powiązanych rekordów]
     miogeneza płodowa [0 powiązanych rekordów]
     ścieżka sygnałowa AMPK [0 powiązanych rekordów]
     typy włókien mięśniowych [0 powiązanych rekordów]
     wielonienasycone kwasy tłuszczowe [7 powiązanych rekordów]
     Wnt/β-katenina [0 powiązanych rekordów]