Podłoże genetyczne wrodzonych wad nerek i układu moczowego

Danuta Zwolińska 1, Dorota Polak-Jonkisz 1, Irena Makulska 1
1 - Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 829-837
ICID: 970290
Article type: Review article
 
 
Wrodzone wady nerek i układu moczowego (congenital anomalies of the kidney and urinary tract – CAKUT) występują z częstością 1 na 500 żywych urodzeń i są częstą przyczyną niewydolności nerek już w okresie dzieciństwa. Obejmują wiele anomalii nerek, dróg odprowadzających mocz oraz pęcherza i cewki moczowej. Większość z nich ma charakter sporadyczny i izolowany, ale mogą też występować rodzinnie i być częścią zdefiniowanego zespołu klinicznego. Do zrozumienia patogenezy tych wad niezbędna jest znajomość rozwoju nerek i układu moczowego. Proces ten jest bardzo skomplikowany i wymaga precyzyjnej integracji wielu różnorodnych komórek pochodzenia embrionalnego. Embriogeneza układu moczowego kontrolowana jest przez wiele czynników na każdym jej etapie. Autorki skoncentrowały się głównie na czynnikach genetycznych, które prowadzą do zaburzenia procesów morfogenezy, a zwłaszcza do zaburzeń interakcji między pączkiem moczowodowym a mezenchymą metanefronu, co skutkuje powstaniem większości wad typu CAKUT. W pracy przedstawiono również istotne wyniki badań genetycznych przeprowadzonych na modelach zwierzęcych oraz u ludzi z anomaliami typu CAKUT. Do pełnego zrozumienia skomplikowanej molekularnej sieci, której zaburzenie prowadzi do CAKUT, niezbędne są jednak dalsze badania. Ich wyniki będą pomocne przy ustalaniu nowych strategii prewencyjnych i terapeutycznych u pacjentów z wrodzonymi anomaliami nerek i układu moczowego.
DOI: 10.5604/17322693.970290
PMID 22173447 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     wady wrodzone układu moczowego [1 powiązanych rekordów]
     podłoże genetyczne wad [0 powiązanych rekordów]
     embriogeneza układu moczowego [0 powiązanych rekordów]
     dzieci [800 powiązanych rekordów]
     congenital anomalies of the kidney and urinary tract [0 powiązanych rekordów]
     genetics of CAKUT [0 powiązanych rekordów]
     kidney and urinary tract development [0 powiązanych rekordów]
     children [3293 powiązanych rekordów]