Inhibitory kinazy tyrozynowej w rozrostowych chorobach układu krwiotwórczego

Kamila Kosior 1, Magdalena Lewandowska-Grygiel 2, Krzysztof Giannopoulos 3
1 - Department of Hematooncology and BMT Unit, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
2 - Department of Clinical Immunology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
3 - Department of Hematooncology and BMT Unit, Medical University of Lublin, Lublin, Poland; Department of Experimental Hematooncology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 819-828
ICID: 968778
Article type: Review article
 
 
W ostatnich latach nowe strategie leczenia nowotworów opierają się głównie na terapii celowanej. Kinazy tyrozynowe ze względu na to, iż przenoszą reszty fosforanowe z adenozynotrifosforanu (ATP) na tyrozynę uczestnicząc w transmisji najważniejszych sygnałów międzykomórkowych niezbędnych w procesach wzrostowych, związanych między innymi z kancerogenezą, stanowią dobry cel w terapii przeciwnowotworowej. Zaburzenia w regulacji aktywności kinaz tyrozynowych są często stwierdzane w rozrostowych chorobach hematologicznych, szczególnie obserwowano nadekspresję kinazy tyrozynowej w przewlekłej białaczce szpikowej oraz ostrej białaczce limfoblastycznej. W pracy opisano znaczenie inhibitorów kinazy tyrozynowej w hematoonkologii. Leki te zrewolucjonizowały terapię przeciwbiałaczkową i są jednymi z najbardziej aktywnych związków terapeutycznych dających nadzieję nie tylko na osiągnięcie długotrwałej remisji, ale także na całkowite wyleczenie. Publikacja podsumowuje aktualną wiedzę dotyczącą imatynibu – inhibitora kinazy tyrozynowej pierwszej generacji, dasatynibu i nilotynibu – inhibitorów kinazy tyrozynowej drugiej generacji oraz bosutynibu – inhibitora kinazy tyrozynowej trzeciej generacji, jak również nowych inhibitorów kinazy tyrozynowej ponatynibu i danusertibu.
DOI: 10.5604/17322693.968778
PMID 22173446 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     tyrosine kinase inhibitors (TKI) [0 powiązanych rekordów]
     Chronic myeloid leukemia (CML) [3 powiązanych rekordów]
     Acute lymphoblastic leukemia (ALL) [5 powiązanych rekordów]
     imatinib [50 powiązanych rekordów]
     dasatinib [8 powiązanych rekordów]
     nilotinib [8 powiązanych rekordów]
     bosutinib [1 powiązanych rekordów]
     inhibitory kinazy tyrozynowej (TKI) [0 powiązanych rekordów]