Badanie potencjału przeciwwolnorodnikowego różnych rodzajów herbat oraz wyciągów uzyskanych z tych herbat za pomocą jednostki aktywności przeciwwolnorodnikowej (TAU)

Damian Wojciechowski 1, Zbigniew Sroka 1, Andrzej Gamian 2
1 - Department of Pharmacognosy, Wrocław Medical University, Wrocław, Poland
2 - Department of Medical Biochemistry, Wrocław Medical University, Wrocław, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 796-803
ICID: 968073
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie: Herbata zielona, czarna i pu-erh mają, w porównaniu do innych surowców roślinnych, silne właściwości przeciwwolnorodnikowe.
W pracy zbadano15 różnych herbat należących do trzech typów, zielonych, czarnych i pu-erh (po pięć rodzajów z każdego typu) w kierunku ich właściwości przeciwwolnorodnikowych. Aktywność przeciwwolnorodnikową wyciągów i surowców zmierzono za pomocą rodników DPPH i ABTS•+.
Materiały/Metody: Aktywność przeciwwolnorodnikową herbat zmierzono za pomocą DPPH (rodnika 1,1-difenylo-2-pikrylohydrazylowego) i ABTS•+ (soli diamonowej kwasu 2,2’-azyno-bis(3-ethylobenzotiazolino-6-sulfonowego)). Zdefiniowano jednostki TAU515 i TAU734 (jednostki aktywności przeciwwolnorodnikowej) odpowiednio dla testów z DPPH i ABTS•+ i określono liczbę jednostek na mg wyciągów (TAU515/mg i TAU734/mg) i g surowców (TAU515/g i TAU734/g).
Wyniki/Dyskusja: Gdy badano wyciągi, największą liczbę jednostek aktywności przeciwwolnorodnikowej TAU515/mg i TAU734/mg stwierdzono w mg wyciągu octanowego otrzymanego z liści herbaty zielonej: odpowiednio 57,7±0,8; 106±2,0 jednostek.
Gdy liczbę jednostek aktywności przeciwwolnorodnikowej (TAU515/g) policzono na g surowca, największy potencjał wolnorodnikowy (7601±92) zaobserwowano dla liści herbaty zielonej, największą wartość TAU734/g (14303±354) obliczono również dla liści herbaty zielonej. Najniższą aktywność przeciwwolnorodnikową TAU515/g (684±30) i TAU734/g (1870±180) obliczono dla liści herbaty pu-erh.
Zaobserwowano wysoką, dodatnią korelację pomiędzy aktywnością przeciwwolnorodnikową surowców i zawartością związków fenolowych w tych surowcach.

DOI: 10.5604/17322693.968073
PMID 22173444 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     tea leaves [0 powiązanych rekordów]
     phenolic compounds [80 powiązanych rekordów]
     antiradical properties [2 powiązanych rekordów]
     liście herbaty [1 powiązanych rekordów]
     związki fenolowe [7 powiązanych rekordów]
     właściwości przeciwwolnorodnikowe [1 powiązanych rekordów]