Subkliniczne zmiany miażdżycowe tętnic szyjnych i czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów zakażonych HIV

Wiesława Kwiatkowska 1, Brygida Knysz 2, Justyna Drelichowska-Durawa 1, Marcin Czarnecki 2, Jacek Gąsiorowski 2, Ewa Biłyk 3, Maciej Karczewski 4, Wojciech Witkiewicz 1
1 - Department of Angiology Regional Specialist Hospital in Wroclaw, Research and Development Center, Poland
2 - Department of Infectious Diseases, Liver Diseases and Acquired Immune Deficiencies Wroclaw Medical University, Poland
3 - 3 Manteion – Statistical Laboratory. Wrovasc Project – Regional Specialist Hospital in Wroclaw, Research and Development Center, Poland
4 - Manteion – Statistical Laboratory. Wrovasc Project – Regional Specialist Hospital in Wroclaw, Research and Development Center, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 770-783
ICID: 967075
Article type: Original article
 
 
Wstęp: U osób zakażonych HIV, zwłaszca leczonych antyretrowirusowo, obserwuje się zwiększone ryzyko i występowanie chorób sercowo-naczyniowych.
Cele pracy: Celem pracy jest ocena zaawansowania subklinicznych zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych wyrażonych wartością cIMT (carotid intima-media thickness) i liczbą blaszek miażdżycowych oraz analiza zależności cIMT od czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w kohorcie osób zakażonych HIV.
Materiał/Metody: Do analizy włączono 72 osób zakażonych HIV, w średnim wieku 39,4 lata i 27 osób zdrowych, niezakażonych HIV, odpowiednio dobranych pod względem płci i wieku. Zgromadzone dane obejmowały: ocenę stanu zakażenia, leczenie antyretrowirusowe, przebycie incydentów sercowo-naczyniowych, ocenę tradycyjnych i nietradycyjnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, pomiar cIMT i liczba blaszek miażdżycowych w tętnicach szyjnych.
Wyniki/Wnioski: Osoby zakażone HIV wykazują istotnie większe zaawansowanie subklinicznych zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych (cIMT i liczba blaszek). Profil ryzyka sercowo-naczyniowego osób zakażonych HIV znamiennie różni się od osób niezakażonych – stężenia wszystkich frakcji cholesterolu są niższe, a triglicerydów wyższe, odsetek palaczy wiekszy, BMI niższe, a WHR wyższe. Poza wiekiem, stężeniem cholesterolu całkowitego i LDL oraz intensywnością dotychczasowego palenia, silny wpływ na cIMT mają cholesterol nie-HDL, nadciśnienie tętnicze i czas leczenia ARV. Związek między cIMT i aktualnym HIV RNA może wskazywać na wpływ aktualnego stanu zakażenia na dynamizm cIMT w tej subpopulacji.

DOI: 10.5604/17322693.967075
PMID 22173442 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     HIV infection [79 powiązanych rekordów]
     cardiovascular risk [113 powiązanych rekordów]
     Atherosclerosis [446 powiązanych rekordów]
     Carotid Arteries [64 powiązanych rekordów]
     Cholesterol [296 powiązanych rekordów]
     non-HDL cholesterol [0 powiązanych rekordów]
     Triglycerides [97 powiązanych rekordów]
     Hypertension [924 powiązanych rekordów]