Ocena wpływu diety wegetariańskiej na występowanie ubytków erozyjnych i abrazyjnych twardych tkanek zębów

Katarzyna Herman 1, Agnieszka Czajczyńska-Waszkiewicz 1, Małgorzata Kowalczyk-Zając 1, Maciej Dobrzyński 1
1 - Department of Conservative and Pediatric Dentistry, Wrocław University of Medicine
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 764-769
ICID: 967066
Article type: Original article
 
 
Cel pracy: Celem pracy było określenie ewentualnych zależności między stosowaniem diety wegetariańskiej a występowaniem erozji i abrazji zębów.
Materiał/Metody: Zbadano 46 lakto- i lakto-ovo-wegetarian i tyle samo osób z grupy kontrolnej. Przeprowadzono badanie kliniczne pod kątem obecności zmian abrazyjnych i erozyjnych oraz poziomu higieny jamy ustnej. Badanie ankietowe dotyczyło nawyków dietetycznych i higienicznych. Analizę statystyczną uzyskanych danych przeprowadzono za pomocą testu Chi-kwadrat i U Manna-Whitneya. Zależności między stosowaniem diety wegetariańskiej a powstawaniem ubytków nieprochnicowych badano za pomocą modeli regresji logistycznej.
Wyniki: Erozję zębów stwierdzono u 39,1% wegetarian i 23,9% badanych z grupy kontrolnej, abrazję odpowiednio u 26,1 i 10,9%, różnice były nieistotne statystycznie. Rozmieszczenie zmian było podobne w obu grupach. Zaobserwowano istotnie częstsze spożycie niektórych kwaśnych produktów wśród wegetarian (ogólnie surowych warzyw i owoców oraz pomidorów). Poziom higieny jamy ustnej oraz nawyki higieniczne badanych nie różniły się znamiennie w obu grupach. Analiza regresji logistycznej nie wykazała zależności między stosowaniem diety wegetariańskiej a występowaniem erozji i abrazji zębów.
Wnioski: Uzyskane wyniki nie wykazały bezpośredniego wpływu diety wegetariańskiej na tworzenie się zmian erozyjnych i abrazyjnych. Zaobserwowano jednak częstszą konsumpcję niektórych kwaśnych produktów oraz bardziej rozpowszechniony nawyk szczotkowania zębów techniką poziomą przy jednocześnie nieco wyższej liczbie ubytków niepróchnicowych w grupie wegetarian. Dlatego potrzebne są dalsze badania mogące jednoznacznie wyjaśnić to zagadnienie.

DOI: 10.5604/17322693.967066
PMID 22173441 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     vegetarian diet [10 powiązanych rekordów]
     Tooth Erosion [19 powiązanych rekordów]
     Tooth Abrasion [7 powiązanych rekordów]
     dieta wegetariańska [4 powiązanych rekordów]
     abrazja zębów [0 powiązanych rekordów]