Znaczenie kliniczne białek wiążących kwasy tłuszczowe (FABPs)

Barbara Choromańska 1, Piotr Myśliwiec 1, Jacek Dadan 1, Hady Razak Hady 1, Adrian Chabowski 2
1 - I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2 - Zakład Fizjologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 759-763
ICID: 966983
Article type: Review article
 
 
Nadmierne stężenie wolnych kwasów tłuszczowych jest toksyczne dla komórki. W organizmie ludzkim wewnątrzkomórkowo występują małe cytoplazmatyczne białka (FABPs – fatty acid binding proteins), które wiążą długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (LCFA – long chain fatty acids), a następnie kierują je do odpowiednich miejsc utylizacji wewnątrzkomórkowej (utleniania w mitochondriach i peroksysomach lub magazynowania w siateczce endoplazmatycznej). Dotąd poznano 9 rodzajów tych białek, a ich nazwa pochodzi od tkanki, w której zostały zidentyfikowane po raz pierwszy lub gdzie występują w największym stężeniu. FABPs wyizolowano m.in. z komórek wątroby (L-FABP), serca (H-FABP), jelita (I-FABP), mózgu (B-FABP), naskórka (E-FABP) i adipocytów (A-FABP). Oznaczanie H-FABP znalazło zastosowanie w diagnostyce zawału mięśnia sercowego, a L-FABP w chorobach nerek o różnej etiologii. Uważa się, że FABPs odgrywają ważną rolę w patogenezie chorób metabolicznych. Obserwowano związek podwyższonego stężenia A-FABP w osierdziowej tkance tłuszczowej z dysfunkcją serca u osób otyłych. Jego wzrost zaobserwowano u chorych z cukrzycą typu 2. I-FABP znane jest jako marker uszkodzenia komórek jelita cienkiego. Wzrost stężenia B-FABP zaobserwowano w guzach mózgu, np. ludzki glejak i gwiaździak. Jego ekspresja związana jest także z chorobami neurodegeneracyjnymi, tj. Alzheimera, Parkinsona i innymi zaburzeniami funkcji poznawczej.
Głównym celem pracy było przedstawienie obecnego stanu wiedzy na temat znaczenia klinicznego białek wiążących kwasy tłuszczowe.

DOI: 10.5604/17322693.966983
PMID 22173440 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     FABP [0 powiązanych rekordów]
     serce [20 powiązanych rekordów]
     jelito [1 powiązanych rekordów]
     Heart [205 powiązanych rekordów]