Aktywność N-acetylo-β-D-heksozoaminidazy i jej izoenzymów A i B w nowotworach

Barbara Choromańska 1, Magdalena Luto 2, Sławomir Dariusz Szajda 3, Napoleon Waszkiewicz 4, Alina Kępka 5, Jacek Janica 6, Jerzy Robert Ładny 3, Jacek Dadan 1, Piotr Myśliwiec 1, Krzysztof Zwierz 7
1 - I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej
2 - Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii
3 - Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof
4 - Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
5 - Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
6 - Zakład Radiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
7 - Wyższa Szkoła Ochrony Zdrowia TWP w Łomży
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 752-758
ICID: 966833
Article type: Review article
 
 
Wczesne wykrycie choroby nowotworowej sprawia problemy nie tylko w Polsce, lecz i na całym świecie, dlatego wielu badaczy poszukuje ciągle swoistych i czułych markerów dla wczesnego rozpoznania określonego nowotworu. Pewne nadzieje stwarza oznaczanie aktywności egzoglikozydaz lizosomalnych, w tym N-acelo-β-D-heksozoaminidazy (HEX) i jej izoenzymów HEX A i HEX B.
HEX jest najaktywniejszą z egzoglikozydaz lizosomalnych, biorących udział w katabolizmie glikokoniugatów (glikoprotein, glikolipidów, proteoglikanów).
Aktywność HEX i jej izoenzymów HEX A i HEX B w analizowanych pracach była oznaczana metodami: spektrofotometryczną i izoelektroogniskowania. Stwierdzono istotny wzrost aktywności HEX w nowotworach nerek, trzustki, tarczycy, jelita grubego, jajnika, mózgu, ślinianek, żołądka i krtani. Celem pracy był przegląd aktualnego piśmiennictwa oraz omówienie badań własnych aktywności HEX w nowotworach złośliwych wraz z oceną ich potencjalnej przydatności w diagnostyce nowotworów

DOI: 10.5604/17322693.966833
PMID 22173439 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     N-acetylo-β-D-heksozoaminidaza [0 powiązanych rekordów]
     HEX A [0 powiązanych rekordów]
     HEX B [1 powiązanych rekordów]
     jelito grube [6 powiązanych rekordów]
     trzustka [21 powiązanych rekordów]