Dakarbazyna jako lek przeciwczerniakowy i referencyjny dla nowych programów terapeutycznych

Kamila Koprowska 1, Małgorzata Czyż 1
1 - Zakład Biologii Molekularnej Nowotworów, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 734-751
ICID: 966832
Article type: Review article
 
 
Czerniak jest nowotworem wywodzącym się z melanocytów, komórek pochodzenia neuroektodermalnego. Leczenie pacjentów z czerniakiem jest trudne ze względu na agresywny przebieg choroby oraz wczesne i liczne przerzuty. Podstawową metodą jest operacyjne usuwanie zmiany, co może być skuteczne jeżeli zostanie wykonane we wczesnym stadium rozwoju nowotworu. Natomiast mediana przeżycia chorych z czerniakiem w fazie przerzutów jest ciągle poniżej jednego roku. W 2011 roku zarejestrowano nowe leki przeciw czerniakowi w fazie przerzutów, ipilimumab i vemurafenib, które mogą przynieść przełom w walce z tym nowotworem. Potrzeba jednak czasu, aby stwierdzić czy któryś z nich zastąpi dakarbazynę, która od wielu lat stosowana jest w leczeniu pacjentów z czerniakiem w stadium IV, chociaż obiektywną odpowiedź kliniczną uzyskuje się zaledwie u 10–15% pacjentów. Mechanizm działania dakarbazyny przypuszczalnie polega na metylacji zasad purynowych w DNA. Jej mała skuteczność terapeutyczna wynika z szybkiego i efektywnego usuwania uszkodzeń DNA przez systemy naprawy. U podłoża małej skuteczności leków stosowanych w terapii czerniaka leży również zakres i charakter zmian w szlakach sygnałowych w komórkach tego nowotworu. Żadna z wcześniej podjętych prób kojarzenia dakarbazyny z innymi chemioterapeutykami nie przyniosła zadowalających wyników. Wyższe odsetki odpowiedzi obserwowane u pacjentów nie przekładały się na poprawę wskaźników przeżyć, natomiast często oznaczały nasilenie działań niepożądanych. Pewne nadzieje pokłada się w stosowaniu dakarbazyny w połączeniu z terapią celowaną lub immunoterapią, które to podejścia już przyniosły obiecujące wyniki w badaniach klinicznych. W pracy przedstawiono stan wiedzy na temat molekularnych mechanizmów działania dakarbazyny oraz jej analogu temozolomidu, z uwzględnieniem ostatnich wyników badań klinicznych opisujących ich zastosowania w terapiach złożonych.
DOI: 10.5604/17322693.966832
PMID 22173438 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     dakarbazyna [0 powiązanych rekordów]
     temozolomid [1 powiązanych rekordów]
     ipilimumab [2 powiązanych rekordów]
     vemurafenib [2 powiązanych rekordów]
     czerniak [22 powiązanych rekordów]
     leki przeciwnowotworowe [2 powiązanych rekordów]
     uszkodzenia DNA [5 powiązanych rekordów]
     apoptoza [79 powiązanych rekordów]