Wpływ melatoniny i agomelatyny na parametry urodynamiczne w doświadczalnym modelu pęcherza nadaktywnego – wyniki wstępne

Łukasz Dobrek 1, Piotr J. Thor 1
1 - Department of Pathophysiology, Jagiellonian University, Medical College, Cracow, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 725-733
ICID: 966759
Article type: Original article
 
 
Wstęp: Nadaktywny pęcherz moczowy (overactive bladder; OAB) jest chorobą o złożonej patogenezie, obejmującej mechanizmy neurogenne, miogenne oraz zmienioną aktywność parakrynną urotelium. Celem naszej pracy było ocenienie czynności pęcherza, rejestrowanej w badaniach urodynamicznych, w doświadczalnym modelu ostrego (AOAB) i przewlekłego (COAB) pęcherza nadaktywnego wywołanego cyklofosfamidem (CYP), w odpowiedzi na podanie melatoniny (MLT; antyoksydant i agonista receptorów MT) lub agomelatyny (AMT; agonista receptorów MT oraz antagonista receptorów 5HT2C).
Materiał/Metody: Badania prowadzono w siedmiu grupach: 1 – kontrolna, 2–4 – grupy, w których badano wpływ MLT w obydwu modelach (AOAB i COAB) oraz grupy 5–7, w których oceniano wpływ AMT, analogicznie w dwóch modelach (AOAB i COAB). U każdego ze szczurów w znieczuleniu uretanowym wykonano wyjściowy zapis urodynamiczny oraz po podaniu 50 (grupa 2 lub 5), 75 (grupa 3 lub lub 6) oraz 100 mg/kg m.c. (grupy 4 lub 7) melatoniny (w grupach 2–4) lub agomelatyny (w grupach 5–7), oceniając klasyczne parametry urodynamiczne.
Wyniki: Zarówno MLT, jak i AMT nie wpływały znacząco na wartości parametrów urodynamicznych u szczurów z AOAB. W modelu COAB, po podaniu 75 i 100 mg/kg m.c. MLT obserwowaliśmy poprawę zapisu urodynamicznego. AMT w dawkach 75 i 100 mg/kg m.c. powodowała zaburzenia w zapisach sugerujące nasilenie nadaktywności pęcherza.
Dyskusja: Uogólniając, melatonina zmniejszała nadaktywność pęcherza w modelu COAB wywołanym CYP. Agomelatyna, w przeciwieństwie do melatoniny, nasilała dysfunkcję pęcherza w tej grupie. Wyniki te sugerują, iż obserwowana poprawa parametrów urodynamicznych po melatoninie może wynikać z jej właściwości antyoksydacyjnych a nie z aktywacji receptorów MT. Jednak niekorzystny wpływ agomelatyny na czynność pęcherza w COAB może być wynikiem nie tyle aktywacji receptorów MT bez towarzyszącego działania antyoksydacyjnego, ale wynikać ze współistniejącego efektu antagonistycznego w stosunku do receptorów 5HT2C.

DOI: 10.5604/17322693.966759
PMID 22173437 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     overactive bladder (OAB) [4 powiązanych rekordów]
     Urodynamic study [8 powiązanych rekordów]
     Melatonin [166 powiązanych rekordów]
     agomelatine [10 powiązanych rekordów]
     nadaktywny pęcherz moczowy (OAB) [0 powiązanych rekordów]
     urodynamika [6 powiązanych rekordów]
     agomelatyna [0 powiązanych rekordów]