Osmoregulacja – ważny parametr rozwoju bakterii

Marta Sochocka 1, Janusz Boratyński 1
1 - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 714-724
ICID: 966604
Article type: Review article
 
 
Warunki środowiskowe, takie jak temperatura, pH, promieniowanie czy ciśnienie osmotyczne stanowią ważne czynniki limitujące wzrost i rozmnażanie się bakterii. Prawidłowa struktura i metabolizm komórki bakteryjnej utrzymywane są dzięki stabilnej gospodarce wodno-elektrolitowej, regulowanej w procesie osmozy. Gwałtowne przemiany wywołane szokiem osmotycznym (dehydratacja, rehydratacja) prowadzą m.in. do modyfikacji fosfolipidowej struktury błony komórkowej, a nawet śmierci komórki. Zjawiska zakłócające proces osmozy, stanowiące jednak naturalny element życia komórki, mogą się pojawić na przykład w układach koloidowych. Biologiczna identyfikacja ciśnienia osmotycznego powiązana jest ze wzrostem lub spadkiem siły osmotycznej środowiska bytowania organizmów. Komórki poddane stresowi osmotycznemu, takiemu jak wzrost ciśnienia osmotycznego, inicjują mechanizmy aktywnego radzenia sobie z niekorzystnymi skutkami jego działania. Procesy osmoregulacyjne mają na celu utrzymanie turgoru komórki, a tym samym zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju bakterii. Osmoregulacja, polegająca na utrzymaniu równowagi wodno-elektrolitowej komórki, dotyczy m.in. gromadzenia swoistych substancji osmoregulacyjnych, tzw. osmolitów. Osmolity są małymi, rozpuszczalnymi cząsteczkami organicznymi, wpływającymi korzystnie na stabilizację błon i białka komórkowe, nie zakłócając jednocześnie centralnego metabolizmu komórki. Magazynowanie substancji osmoregulacyjnych odbywa się w wyniku syntezy lub przez pobranie z otoczenia za pomocą specjalnych systemów transportowych, aktywowanych przez bodźce mechaniczne. Wiedza o wpływie ciśnienia osmotycznego na mikroorganizmy oraz o regulacji jego działania pozwala m.in. na odpowiednie wykorzystanie bakterii w różnych gałęziach przemysłu biotechnologicznego.
DOI: 10.5604/17322693.966604
PMID 22173436 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     ciśnienie osmotyczne [1 powiązanych rekordów]
     osmoza [0 powiązanych rekordów]
     substancje osmoregulacyjne [0 powiązanych rekordów]
     rozwój bakterii [0 powiązanych rekordów]
     Osmotic Pressure [206 powiązanych rekordów]
     Osmosis [102 powiązanych rekordów]
     compatible solutes [1 powiązanych rekordów]
     bacterial growth [5 powiązanych rekordów]