Białka Rho − kluczowe regulatory cytoszkieletu w przebiegu mitozy i cytokinezy

Anna Klimaszewska 1, Anna Stenzel 1, Jakub Marcin Nowak 1, Alina Grzanka 2
1 - Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2 - Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoska Szkoła Wyższa
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 704-713
ICID: 966197
Article type: Review article
 
 
Białka Rho są małymi GTP-azami, należącymi do nadrodziny białek Ras. Pełnią one główną rolę w przekazywaniu sygnałów wewnątrzkomórkowych i kontrolowaniu wielu istotnych procesów komórkowych, takich jak: migracja, transport błonowy, adhezja, polarność czy zmiana kształtu. Będąc ogniwem wielu szlaków sygnałowych prowadzących do reorganizacji filamentów aktynowych, białka Rho regulują również progresję mitozy i cytokinezy. Zaangażowane są w formowanie i usztywnienie korteksu podczas mitotycznego zaokrąglania komórek, tworzenie wrzeciona podziałowego oraz wiązanie mikrotubul wrzeciona do kinetochorów. Ponadto w trakcie cytokinezy uczestniczą w wyznaczaniu płaszczyzny podziału komórki, formowaniu pierścienia kurczliwego i bruzdy podziałowej oraz ostatecznym rozdziale komórek siostrzanych. Znane są też jako regulatory progresji cyklu komórkowego na przełomie faz G1/S oraz G2/M. W związku z tym szlaki sygnalizacyjne, w których biorą udział białka Rho, wydają się łączyć dynamikę cytoszkieletu aktynowego i mikrotubularnego z progresją cyklu komórkowego. Niniejsza praca przedstawia obecny stan wiedzy na temat molekularnej natury szlaków sygnałowych GTP-az Rho, które regulując przebudowę cytoszkieletu aktynowego i mikrotubularnego wpływają na progresję fazy podziałowej komórki.
DOI: 10.5604/17322693.966197
PMID 22100803 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     białka Rho [0 powiązanych rekordów]
     cytoszkielet [3 powiązanych rekordów]
     mitoza [1 powiązanych rekordów]
     cytokineza [0 powiązanych rekordów]
     Rho proteins [3 powiązanych rekordów]
     Cytoskeleton [33 powiązanych rekordów]
     Mitosis [296 powiązanych rekordów]
     Cytokinesis [1 powiązanych rekordów]