Współczesne poglądy na etiopatogenezę układowego tocznia rumieniowatego

Agnieszka Klonowska-Szymczyk 1, Ewa Robak 2
1 - Katedra i Klinika Hematologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2 - Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 683-703
ICID: 965291
Article type: Review article
 
 
Praca jest przeglądem informacji literaturowych dotyczących etiopatogenezy układowego tocznia rumieniowatego. Postępy nauki w zakresie poznania mechanizmów obserwowanych zaburzeń oraz wdrażanie odpowiedniego postępowania terapeutycznego przyczyniło się do większej wykrywalności układowego tocznia rumieniowatego, łagodniejszego jej przebiegu i zmniejszenia śmiertelności. Wciąż jednak istnieje wiele wątpliwości, które uzasadniają potrzebę prowadzenia dalszych badań. Duże znaczenie w rozwoju choroby i stymulowaniu kolejnych zaostrzeń odgrywają czynniki środowiskowe. Stąd też zmniejszenie narażenia na promieniowanie ultrafioletowe, ograniczenie suplementacji żeńskimi hormonami płciowymi oraz narażenia na antygeny różnych mikroorganizmów wiąże się z łagodniejszym przebiegiem i rzadszym występowaniem kolejnych zaostrzeń. Natomiast mniej wiadomo na temat udziału czynników genetycznych. Wynika to z wielogenowego tła SLE i złożonych mechanizmów dziedziczenia. Ocenia się, że przyczyną rozwoju choroby może być prawie 100 genów. Funkcje części z nich udało się już określić. Rola większości jest wciąż nieznana. Prowadzone obecnie badania zmierzają do wykrywania polimorfizmów określonych genów w dużych, zróżnicowanych genetycznie populacjach. Pozwoli to ocenić udział określonego genu w syntezie białek, odpowiedzialnych za rozwój zakłóceń procesów regulacyjnych w komórkach układu immunologicznego obserwowanych w tej chorobie.
W pracy przedstawiono kierunki prowadzonych badań oraz najnowsze wyniki dotyczące epidemiologicznych, środowiskowych i genetycznych czynników rozwoju SLE.

DOI: 10.5604/17322693.965291
PMID 22100802 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     receptory TLR [1 powiązanych rekordów]
     TLR receptors [1 powiązanych rekordów]
     systemic lupus erythematosus [137 powiązanych rekordów]
     Polymorphism [314 powiązanych rekordów]