Okołodobowe stężenia wolnego testosteronu, wybranych markerów metabolizmu kostnego, osteoprotegeryny i jej ligandu sRANKL u otyłych kobiet po menopauzie

Zofia Ostrowska 1, Beata Kos-Kudła 2, Bogdan Marek 3, Dariusz Kajdaniuk 3, Kinga Wołkowska-Pokrywa 1
1 - Clinical Biochemistry Division, Department of Biochemistry, Medical University of Silesia, Zabrze, Poland
2 - Endocrinology Division, Department of Pathophysiology and Endocrinology, Medical University of Silesia, Zabrze, Poland
3 - Pathophysiology Division, Department of Pathophysiology and Endocrinology, Medical University of Silesia, Zabrze, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 658-667
ICID: 962637
Article type: Original article
 
 
Wstęp: Istnieją sugestie, że zwiększone wytwarzanie testosteronu u otyłych kobiet po menopauzie może wpływać ochronnie na tkankę kostną, a istotną rolę w mechanizmie tych zależności pełni najprawdopodobniej system RANKL/RANK/OPG.
Cel: Celem pracy było wykazanie, czy u otyłych kobiet po menopauzie istnieje związek między typem rozmieszczenia tkanki tłuszczowej a okołodobowymi stężeniami wolnego testosteronu (FT) i metabolizmem kostnym (ocenianym na podstawie okołodobowych stężeń OC i CTx) oraz ustalenie, czy OPG i RANKL mogą mieć znaczenie w mechanizmie tych zależności.
Materiał/Metody: U 47 kobiet po menopauzie (12 z otyłością gynoidalną – OG, 17 z otyłością androidalną – OA i 18 zdrowych z prawidłową masą ciała) oznaczono metodą ELISA stężenia FT, OC, CTx, OPG i sRANKL w surowicy krwi pobieranej w odstępach trzygodzinnych w ciągu doby.
Wyniki: U otyłych kobiet wykazano zależny od rozmieszczenia tkanki tłuszczowej wzrost średniodobowych stężeń FT oraz obniżenie średniodobowych stężeń OC, CTx, OPG i sRANKL w porównaniu z kontrolą. Zmianom tym u kobiet z OG towarzyszyło obniżenie amplitudy rytmu FT, stłumienie rytmu markerów kostnych i OPG oraz przesunięcie akrofazy rytmu sRANKL, a u kobiet z OA zmniejszenie amplitudy rytmu markerów kostnych oraz stłumienie rytmu OPG i sRANKL. U otyłych kobiet po menopauzie stwierdzono istotne, zależne od rozmieszczenia tkanki tłuszczowej zmiany powiązań średniodobowych stężeń: FT z markerami kostnymi i OPG, OC z CTx, OPG i sRANKL oraz CTx z OPG i sRANKL w odniesieniu do grupy kontrolnej. U kobiet z OA uzyskano wyższe wartości współczynników korelacji niż u kobiet z OG w przypadku zależności średniodobowych stężeń: FT z OC oraz OC z CTx, a niższe w przypadku zależności FT z sRANKL oraz CTx z OPG i sRANKL.
Dyskusja/Wnioski: Otyłość u kobiet po menopauzie wywołuje zależne od rozmieszczenia tkanki tłuszczowej zmiany w okołodobowych stężeniach FT, którym towarzyszy supresja metabolizmu kostnego i okołodobowych oscylacji badanych osteokin, zwłaszcza sRANKL. Zwiększone wytwarzanie FT u pomenopauzalnych otyłych kobiet może wpływać ochronnie na tkankę kostną, najprawdopodobniej poprzez przesunięcie relacji OPG do sRANKL na korzyść OPG.

DOI: 10.5604/17322693.962637
PMID 22100799 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     free testosterone [4 powiązanych rekordów]
     bone metabolism [22 powiązanych rekordów]
     OPG [9 powiązanych rekordów]
     sRANKL [5 powiązanych rekordów]
     Obesity [1435 powiązanych rekordów]
     Menopause [478 powiązanych rekordów]
     wolny testosteron [1 powiązanych rekordów]
     metabolizm kostny [4 powiązanych rekordów]