Okołodobowe stężenia wolnego testosteronu, wybranych markerów metabolizmu kostnego, osteoprotegeryny i jej ligandu sRANKL u otyłych kobiet po menopauzie

Zofia Ostrowska 1, Beata Kos-Kudła 2, Bogdan Marek 3, Dariusz Kajdaniuk 3, Kinga Wołkowska-Pokrywa 1
1 - Clinical Biochemistry Division, Department of Biochemistry, Medical University of Silesia, Zabrze, Poland
2 - Endocrinology Division, Department of Pathophysiology and Endocrinology, Medical University of Silesia, Zabrze, Poland
3 - Pathophysiology Division, Department of Pathophysiology and Endocrinology, Medical University of Silesia, Zabrze, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 658-667
ICID: 962637
Article type: Original article
 
 
Wstęp: Istnieją sugestie, że zwiększone wytwarzanie testosteronu u otyłych kobiet po menopauzie może wpływać ochronnie na tkankę kostną, a istotną rolę w mechanizmie tych zależności pełni najprawdopodobniej system RANKL/RANK/OPG.
Cel: Celem pracy było wykazanie, czy u otyłych kobiet po menopauzie istnieje związek między typem rozmieszczenia tkanki tłuszczowej a okołodobowymi stężeniami wolnego testosteronu (FT) i metabolizmem kostnym (ocenianym na podstawie okołodobowych stężeń OC i CTx) oraz ustalenie, czy OPG i RANKL mogą mieć znaczenie w mechanizmie tych zależności.
Materiał/Metody: U 47 kobiet po menopauzie (12 z otyłością gynoidalną – OG, 17 z otyłością androidalną – OA i 18 zdrowych z prawidłową masą ciała) oznaczono metodą ELISA stężenia FT, OC, CTx, OPG i sRANKL w surowicy krwi pobieranej w odstępach trzygodzinnych w ciągu doby.
Wyniki: U otyłych kobiet wykazano zależny od rozmieszczenia tkanki tłuszczowej wzrost średniodobowych stężeń FT oraz obniżenie średniodobowych stężeń OC, CTx, OPG i sRANKL w porównaniu z kontrolą. Zmianom tym u kobiet z OG towarzyszyło obniżenie amplitudy rytmu FT, stłumienie rytmu markerów kostnych i OPG oraz przesunięcie akrofazy rytmu sRANKL, a u kobiet z OA zmniejszenie amplitudy rytmu markerów kostnych oraz stłumienie rytmu OPG i sRANKL. U otyłych kobiet po menopauzie stwierdzono istotne, zależne od rozmieszczenia tkanki tłuszczowej zmiany powiązań średniodobowych stężeń: FT z markerami kostnymi i OPG, OC z CTx, OPG i sRANKL oraz CTx z OPG i sRANKL w odniesieniu do grupy kontrolnej. U kobiet z OA uzyskano wyższe wartości współczynników korelacji niż u kobiet z OG w przypadku zależności średniodobowych stężeń: FT z OC oraz OC z CTx, a niższe w przypadku zależności FT z sRANKL oraz CTx z OPG i sRANKL.
Dyskusja/Wnioski: Otyłość u kobiet po menopauzie wywołuje zależne od rozmieszczenia tkanki tłuszczowej zmiany w okołodobowych stężeniach FT, którym towarzyszy supresja metabolizmu kostnego i okołodobowych oscylacji badanych osteokin, zwłaszcza sRANKL. Zwiększone wytwarzanie FT u pomenopauzalnych otyłych kobiet może wpływać ochronnie na tkankę kostną, najprawdopodobniej poprzez przesunięcie relacji OPG do sRANKL na korzyść OPG.

DOI: 10.5604/17322693.962637
PMID 22100799 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     free testosterone [4 powiązanych rekordów]
     bone metabolism [17 powiązanych rekordów]
     OPG [7 powiązanych rekordów]
     sRANKL [5 powiązanych rekordów]
     Obesity [1243 powiązanych rekordów]
     Menopause [447 powiązanych rekordów]
     wolny testosteron [1 powiązanych rekordów]
     metabolizm kostny [4 powiązanych rekordów] 

Artykuły rekomendowane

B Szermer-Olearnik, M Sochocka,
Comparison of microbiological and physicochemical ...
Determination of the number of cultured bacteria is essential for scientific and industrial practice. A spread plate technique is the most common and accurate method for counting of microorganisms. However, time consuming incubation does not allow fo...
STRESZCZENIE
M Mazurek-Mochol, E Majorczyk,
Are KIR genes associated with clinical parameters ...
Introduction: Periodontitis is a common chronic inflammatory disease. It seems that natural killer (NK) cells play a role in the pathogenesis of periodontitis. KIRs are a family of inhibitory or activating receptors expressed on the surfaces of NK ce...
STRESZCZENIE
J Feit, M Kunc,
Oculomotor disturbances in HIV-positive individual...
Methadone substitution is claimed to be the most effective way of pharmacological management of human immunodeficiency virus (HIV) positive patients addicted to opioids. Possible and clinically the most relevant drug interactions are those between me...
STRESZCZENIE