Rzadka odmiana przebiegu tętnicy łokciowej nie jest przeciwwskazaniem do wytworzenia przetoki w okolicy nadgarstka u pacjenta ze schyłkową niewydolnością nerek w przebiegu cukrzycy

Mirosław Banasik 1, Katarzyna Madziarska 1, Wacław Weyde 1, Mariusz Kusztal 1, Tomasz Gołębiowski 1, Sławomir Zmonarski 1, Magdalena Krajewska 1, Dariusz Janczak 2, Marian Klinger 1
1 - Department of Nephrology and Transplantation Medicine
2 - Department of Vascular, General and Transplantation Surgery, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 654-657
ICID: 962525
Article type: Case report
 
 
Powierzchowny wariant przebiegu tętnicy łokciowej jest rzadką odmianą układu tętniczego w okolicy nadgarstka. Przebieg tętnic w tej okolicy jest niezmiernie ważny dla pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek z powodu konieczności wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej do celów hemodializy. Uważa się, iż dostęp naczyniowy jest zbyt często wytwarzany z użyciem cewników i protez naczyniowych dlatego każda możliwość wytworzenia dostępu z własnych naczyń powinna zostać wykorzystana. U naszego pacjenta rzadką odmianę przebiegu tętnicy łokciowej zaobserwowano w okolicy nadgarstka. Zamiast głębokiego przebiegu między mięśniami, tętnica nie tylko przebiegała powierzchownie, ale również nietypowo – początkowo bocznie, a następnie przyśrodkowo. Taki wariant przebiegu tętnicy łokciowej może wzbudzić obawę niedokrwienia ręki w następstwie wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej do hemodializ. Obawa może się wiązać z zaopatrzeniem w krew łuku dłoniowego utworzonego przez tętnicę promieniową oraz łokciową. Obawa lekarzy może w konsekwencji doprowadzić do odstąpienia od próby wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej w okolicy nadgarstka. Autorzy udowadniają, iż przedstawiony wariant przebiegu tętnicy łokciowej nie jest przeciwwskazaniem do wytworzenia przetoki w okolicy nadgarstka z użyciem tętnicy promieniowej i nie ma powodu do obaw o niedokrwienie ręki.
DOI: 10.5604/17322693.962525
PMID 22100798 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     hemodialysis [326 powiązanych rekordów]
     vascular access [12 powiązanych rekordów]
     Ulnar Artery [10 powiązanych rekordów]
     dostęp naczyniowy [1 powiązanych rekordów]
     tętnica łokciowa [0 powiązanych rekordów]