Znaczenie polimorfizmu HLA-E w odpowiedzi immunologicznej

Milena Iwaszko 1, Katarzyna Bogunia-Kubik 1
1 - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Polska Akademia Nauk we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 616-626
ICID: 960195
Article type: Review article
 
 
HLA-E jest najlepiej poznanym antygenem MHC klasy Ib i najmniejszą polimorficzną cząsteczką ze wszystkich molekuł MHC klasy I. W ludzkiej populacji opisano zaledwie dziesięć alleli, które kodują trzy różne białka. Tylko dwa z tych alleli HLA-E*0101 oraz HLA-E*0103 występują w populacji z dużą częstością (około 50% każdy z nich). Allele te różnią się między sobą jednym aminokwasem w pozycji 107 w domenie α2 łańcucha ciężkiego HLA-E. W białku kodowanym przez allel HLA-E*0101 jest to arginina, a w kodowanym przez allel HLA-E*0103 glicyna. Białka te wykazują różnice w ekspresji powierzchniowej, powinowactwie do peptydów liderowych oraz w stabilności termicznej.
HLA-E jest ligandem receptorów CD94/NKG2 umiejscowionych na komórkach NK oraz receptorów TCR obecnych na limfocytach NK-CTL (NK-cytotoxic T lymphocyte), pełniąc w ten sposób podwójną rolę, zarówno w odporności wrodzonej, jak i nabytej. W pracy przedstawiono znaczenie cząsteczek HLA-E w odpowiedzi immunologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem związków między polimorfizmem HLA-E*0101/HLA-E*0103 a przebiegiem takich chorób jak: cukrzyca typu 1, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, rak jamy nosowo-gardłowej, infekcje wirusem HCV oraz HIV, poronienia nawykowe oraz wynikiem przeszczepiania komórek hematopoetycznych.
DOI: 10.5604/17322693.960195
PMID 22100794 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     HLA-E [1 powiązanych rekordów]
     ekspresja [5 powiązanych rekordów]
     znaczenie kliniczne [1 powiązanych rekordów]
     Polymorphism [314 powiązanych rekordów]
     expression [67 powiązanych rekordów]
     clinical significance [7 powiązanych rekordów]