Rola wapnia i kalmoduliny w reakcji skurczu dna żołądka

Marta Gajdus 1, Leszek Szadujkis-Szadurski 1, Rafał Szadujkis-Szadurski 1, Izabela Glaza 1, Magdalena Zalewska 1, Katarzyna Szadujkis-Szadurska 1, Natalia Gurtowska 1
1 - Department of Pharmacology and Therapy, Collegium Medicum in Bydgoszcz
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 569-573
ICID: 958061
Article type: Original article
 
 
Wstęp: Przedmiotem pracy jest określenie wpływu kalmoduliny oraz wapnia na skurcz mięśniówki gładkiej dna żołądka. W przeprowadzonych doświadczeniach badano wpływ agonisty receptorów serotoninowych – serotoniny (5-HT), wywołującej skurcz mięśni gładkich.
Materiał/Metody: Badania przeprowadzono na tkankach wyizolowanych z żołądka szczura. Samce szczurów szczepu Wistar o masie 220–360 g usypiano uretanem (120 mg/kg m.c.) wstrzykiwanym dootrzewnowo. Preparowano żołądek, po czym izolowano dno żołądka. Krzywe stężenie– efekt wyznaczano metodą stężeń kumulowanych, zgodnie z metodą van Rossuma (1963) w modyfikacji Kenakin (2006).
Wyniki: Z przeprowadzonych badań wynika, że 8 Br cGMP hamuje reakcję skurczu mięśniówki gładkiej żołądka wyzwalaną serotoniną. Zastosowanie 8Br-cGMP w zakresie stężeń 10–300 µM powoduje obniżenie maksymalnego efektu 100–46%. Podobne zmiany uzyskano po zastosowaniu aktywatora cyklazy guanylanowej (CG) – YC-1. Krzywe dla kurczącego działania serotoniny wraz ze wzrostem stężenia YC-1 ulegają przesunięciu w prawo, a efekt maksymalny reakcji obniża się. Wzrastające stężenia flunaryzyny – antagonisty kalmoduliny, w sposób zależny od stężenia hamuje wiązanie wapnia z kalmoduliną i jednocześnie powoduje przemieszczenie krzywych stężenie – efekt dla serotoniny w prawo oraz obniżenie maksymalnej reakcji.
Wzrastające stężenia ODQ – inhibitora cyklazy guanylanowej w sposób istotny statystycznie powodują przesunięcie krzywych w lewo, obniżenie wartości EC50 i jednocześnie podwyższenie maksymalnej reakcji na serotoninę.
Wnioski: Z przeprowadzonych badań wynika, że serotonina powoduje skurcz mięśniówki gładkiej żołądka w sposób zależny od stężenia. Reakcja skurczu wyzwolonego serotoniną hamowana jest przez antagonistę kalmoduliny – flunaryzynę. Doświadczenia potwierdziły ponadto udział cyklicznych nukleotydów w hamowaniu reakcji skurczu dna żołądka.
DOI: 10.5604/17322693.958061
PMID 21918260 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     smooth muscle contraction [2 powiązanych rekordów]
     Gastric Fundus [9 powiązanych rekordów]
     Calmodulin [10 powiązanych rekordów]
     Calcium [285 powiązanych rekordów]
     skurcz mięśniówki gładkiej [1 powiązanych rekordów]
     dno żołądka [1 powiązanych rekordów]
     kalmodulin [0 powiązanych rekordów]