Moczowa cystatyna C jako biomarker uszkodzenia kanalików nerkowych

Maria Warwas 1, Agnieszka Piwowar 1
1 - Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 562-568
ICID: 957690
Article type: Review article
 
 
Cystatyna C (cysC) jest endogennym inhibitorem peptydaz (proteaz) cysteinowych, który od lat jest obiektem badań jako biomarker funkcji nerek. Ze względu na małe rozmiary i brak białek wiążących cystatyna C jest swobodnie przesączana w kłębuszkach nerkowych i skutecznie reabsorbowana w kanalikach, co powoduje, że przy braku wydzielania kanalikowego do moczu dostają się jej znikome ilości. Od 1985 r. cystatyna C jest badana, głównie w surowicy/osoczu krwi, w aspekcie alternatywnego biomarkera w stosunku do surowiczej kreatyniny do oszacowania przesączania kłębuszkowego – GFR. W pracy przedstawiono badania z ostatnich lat dotyczące moczowej cystatyny C jako biomarkera uszkodzenia kanalików nerkowych.
DOI: 10.5604/17322693.957690
PMID 21918259 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     cystatyna C [6 powiązanych rekordów]
     mocz [5 powiązanych rekordów]
     biomarker kanalikowy [0 powiązanych rekordów]
     ostre uszkodzenie kanalików nerkowych [0 powiązanych rekordów]
     Cystatin C [45 powiązanych rekordów]
     Urine [188 powiązanych rekordów]
     tubular biomarker [0 powiązanych rekordów]
     Acute Kidney Injury [60 powiązanych rekordów]